Hoppa till innehåll

Minimiaccis på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

Utgivningsdatum 4.1.2012 9.44 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.42
Pressmeddelande

230/2012, PLK/JL

Enligt lagen (1314/2011) om ändring av lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksaccisen på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2012 minst 146,00 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 87,50 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2012 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

6,70 euro/st

 

- vägande högst 3 g

5,10 euro/10 st

pip- och cigarrettobak

8,80 euro/40 g (0,22 euro/g)

   

cigarrettpapper i detaljhandelsform

23,70 euro/1000 st

   

annan produkt innehållande tobak

21,60 euro/50 g (0,432 euro/g)

TMD