Hoppa till innehåll

Minimiaccis på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

Utgivningsdatum 21.12.2012 15.04 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.07
Pressmeddelande

162/2012, MT/SR

Enligt lagen (1314/2011) om ändring av lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksaccisen på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2012 minst 146,00 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 87,50 euro per kilogram. Dessa minimiskattebelopp tillämpas också år 2013.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2013 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

7,70 euro/st

- vägande högst 3 g

6,40 euro/10 st

pip- och cigarrettobak

9,70 euro/40 g (0,24 euro/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

26,50 euro/1000 st

annan produkt innehållande tobak

21,55 euro/50 g (0,431 euro/g)

TMD