Hoppa till innehåll

Mexiko; förlängd tidsfrist för lindrigare ursprungs­regler

Utgivningsdatum 22.10.2010 14.15 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.12
Pressmeddelande

168/2010, RAS/LL

I handeln med Mexiko tillämpas på vissa produkter tillfälliga produktspecifika ursprungsregler som är lindrigare än de egentliga ursprungsreglerna (tillägg II a i bilaga III till Mexikoavtalet).

Tidsfristen för sådana lindrigare ursprungsregler som tillämpas på vissa kemiska produkter har förlängts. Förlängningen gjordes genom beslut nr 1/2010 av Gemensamma kommittén EU-Mexiko (2010/626/EU, EUT L 277, 21.10.2010).

I och med ovannämnda beslut av Gemensamma kommittén EU-Mexiko har tidsfristen för tillämpningen av dessa tillfälliga ursprungsregler förlängts retroaktivt för vissa kemiska produkter med varukod ex 2914 och ex 2915 (anmärkning 2 och 3 i tillägg II a, se bilagan nedan).

Produkter

Ny förlängd tillämpningstid med retroaktiv verkan

Produkter enligt anmärk­ning 2 och 3, dvs. vissa produkter med varukod ex 2914 och ex 2915

1.7.2009–30.6.2014

Gemensamma kommitténs beslut träder i kraft den dag parterna utbyter anmälningar som intygar att deras respektive rättsliga förfaranden har slutförts.

Beslutets omedelbara retroaktiva verkan är att importörer för tullmyndigheten för ovannämnda varor kan visa upp ett varucertifikat EUR.1 som bekräftas i efterhand (”issued retrospectively"), ifall:
- produkterna har importerats från Mexiko 1.7.2009 eller senare, och
- importörerna inte har begärt förmånsbehandling för att produkterna vid exporttidpunkten inte uppfyllde de egentliga, strängare ursprungsreglerna enligt Mexikoavtalet (egentliga bestämmelser i tillägg II i bilaga III till beslut nr 2/2000).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT L 245, 29.9.2000, tillägg II a, anmärkning 2 ja 3

TMD