Hoppa till innehåll

Metallindustrin och den kemiska industrin fick utrikeshandeln att växa år 2010

Utgivningsdatum 9.2.2011 9.00
Pressmeddelande

Värdet på Finlands export steg år 2010 till över 52,3 miljarder euro, dvs. med 16 procent jämfört med föregående år.Importen växte med 18 procent och steg till nästan 51,5 miljarder euro.Tillväxten till trots låg både exporten och importen fortfarande på en lägre nivå än år 2008 före recessionen. Handelsbalansen visade ett överskott på 880 miljoner euro. Ett år tidigare låg över­skottet på nästan 1,4 miljarder euro.

Efter recessionen började exporten inom de olika industribranscherna växa med varie­rande hastighet. Inom den kemiska industrin och basindustrin för metaller återhämtade sig exporten redan i början av året och inom skogsindustrin före våren. Exporten av maskiner och apparater samt transportmedel steg under sommaren till en högre nivå än föregående år. Också exporten av de flesta produkter från den eltekniska industrin började växa på sensommaren. Nedgången vid export av kommunikations­utrustning höll dock exporten inom eltekniken på minus.

Det var särskilt råolja, oljeprodukter och anrikade malmer som fick importen att växa. Importen av bilar och metaller ökade också tydligt. Till skillnad från övrig import minskade importen av kommunikationsutrustning på samma sätt som dito export.

Sverige gick tydligt om Tyskland och Ryssland som Finlands största exportland. Inom importen har Rysslands betydelse till följd av energiimporten stigit till samma nivå som Sovjetunionen hade i mitten av 1980-talet. Tyskland har tydligt blivit ett mindre importland än Ryssland.

Liten ökning i transittransporterna

År 2010 transporterades 2 065 miljoner kilo transitvaror genom Finland, vilket var 18 procent mera än år 2009. Ökningen till trots utgjorde denna mängd ändå bara 54 procent av varumängden år 2008. Det är särskilt transporterna av personbilar som ligger kvar på en låg nivå.

Fortsatt liten återexport till Ryssland

Ännu år 2008 utgjorde andelen varor som hade tillverkats någon annanstans än i Finland men som exporterades härifrån till Ryssland nästan en tredjedel av den totala exporten till Ryssland. Exporten av viktiga återexportvaror, t.ex. bilar och hushållsmaskiner, sjönk år 2009 mera än den övriga exporten och återexportens andel minskade till en femtedel av den totala exporten. År 2010 verkar återexportens andel ligga på samma nivå som år 2009. Uppgifterna grundar sig på Tullstyrelsens publikation ”Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009”.

Globaliseringen av utrikeshandeln syns i företagens ägarförhållanden

Utlandsägda koncerners andel av Finlands import och export var ännu för tio år sedan cirka tio procent. Nu har andelen stigit till 30 procent vid export och till över en tredjedel vid import. Uppgifterna grundar sig på Tullstyrelsens publikation ”Globalisaatio ja tavaroiden ulkomaankauppa”.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås vid Tullstyrelsen av
Statistikdirektör Timo Koskimäki, tfn 040 332 1851
Tullöverinspektör Eija Pohjansaari (transitstatistik) tfn 040 332 1855
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
Statistikmeddelande