Hoppa till innehåll

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018

Julkaisuajankohta 21.9.2017 14.50
Tiedote

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2018 alkaen.

Toimivalta on 1.1.2018 alkaen Verohallinnolla, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin silloin, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi tai osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyn soveltamiseksi niihin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat 1.1.2018 alkaen maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella oma-aloitteisessa verotuksessa. Lisätietoa sivulta maahantuonnin arvonlisäverotus. Näiden Verohallinnon toimivaltaan kuuluvien maahantuojien ei tarvitse enää ilmoittaa arvonlisäverotukseen liittyviä tietoja tuonnin tulli-ilmoituksella. Tulli toimittaa näistä tuonneista tullauksen entiseen tapaan, mutta ei enää vahvista maahantuonnista suoritettavaa arvonlisäveron määrää tai arvonlisäverottomuutta tullauspäätöksellä.   

Tullille jää muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tuojien maahantuonnin arvonlisäverotus. Tämä tarkoittaa esim. matkustajatuontien arvonlisäverotusta. Tulli vastaa jatkossa myös tullisäännösten vastaisen tuonnin maahantuonnin arvonlisäverotuksesta ja valvoo suorittamansa maahantuotavien tai maahantuotujen tavaroiden liittyvän yritystarkastuksen ja muun tulliselvitystä koskevan valvonnan yhteydessä maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron oikeellisuutta.

Tulli vastaa maahantuonnin arvonlisäverotuksesta myös silloin, kun tuojana on alv-rekisteriin merkitty luonnollinen henkilö, jos tuonti ei liity tuojan liiketoimintaan. Tuoja käyttää tällaisessa tuonnissa henkilötunnustaan.  Esim. alv-rekisteröity yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää tulli-ilmoituksessa 1.1.2018 alkaen henkilötunnustaan tuodessaan tavaraa yksityiskäyttöön.

Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välisessä verorajaverotuksessa välilliset edustajat ovat jatkossakin verovelvollisia maahantuonneissa, joissa päämiehenä on yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (esim. yleishyödyllinen yhteisö, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä).

Muissa tuonneissa Ahvenanmaan maakuntaan toimivaltajako maahantuonnin arvonlisäverotuksessa Tullin ja Verohallinnon välillä on sama kuin on edellä esitetty.

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet