Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid tullagring: förbered dig på versionsbyte

Utgivningsdatum 27.11.2020 10.24
Pressmeddelande

Tullen har som mål att ta i bruk förnyade deklarationer för tullagring 13.2.2021. Före det ska meddelandekunderna uppdatera sina meddelanden så att de motsvarar Tullens meddelandebeskrivningar för import, 2:a fasen. De uppdaterade meddelandena ska testas med Tullen innan de tas i bruk.

Tullen börjar tillämpa de förnyade deklarationerna för tullagring i samband med att en ny version av den nya tullklareringstjänsten tas i bruk 13.2.2021. Versionsbytet orsakar ett driftavbrott för kunderna. Tullen informerar de kunder som prenumererar på meddelanden om driftavbrott och störningar om driftavbrottet. Tullen skickar ett meddelande om driftavbrottet både en vecka och en halv timme före det inträffar. Meddelandet om driftavbrottet fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet under driftavbrottet. Tullen meddelar också kunderna om när driftavbrottet är över och när det inte längre är tillåtet att använda reservförfarandet. Du kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar till din e-post via Tullens webbsida om meddelanden om driftavbrott och störningar.

Om ditt företag behöver längre tid än driftavbrottet för att uppdatera meddelandena, kan du medan uppdateringen pågår inge deklarationer via Tullens e-tjänst eller ansöka om tillstånd att få fortsätta använda reservförfarandet. Skicka ansökan om övergång till reservförfarande med tullblankett 954r per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande: Deklarationerna för tullagring uppdateras i februari 2021

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering