Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid transitering: svara på enkäten gällande ibruktagandet av de nya tulldeklarationerna för transitering

2.1.2020 10.00
Pressmeddelande

EU:s tullagstiftning förutsätter att tulldeklarationerna förnyas. EU-länderna kan stegvis förnya sina tulldeklarationer för export och transitering under åren 2021-2023. När det nya tullklareringssystemet (UTU) tas i bruk i Finland ändras datainnehållet i export- och transiteringsdeklarationerna, och samtidigt ändras också den tekniska strukturen på meddelandena.

Tullen vill ta i beaktande kundernas behov i sin övergångsplan. Om ditt företag är meddelandekund vid transitering hoppas vi att du har tid att satsa 5-10 minuter på att svara på några frågor. Du kan besvara enkäten på finska eller svenska.

Du kan besvara enkäten via följande länk:

Enkät

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering