Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid import och tullagring: sök dig till testning av nya tulldeklarationer

Utgivningsdatum 19.8.2020 8.21
Pressmeddelande

Tullen har som mål att ta i bruk nya tulldeklarationer för övergång till fri omsättning och tullagring i november 2020. Innan meddelandekunder kan ta de nya deklarationerna i bruk ska de testa dem med Tullen. Kunderna kan söka sig till testning nu.

Tidtabeller för testning

Deklarationer kan testas med Tullen från och med oktober. Tulldeklarationerna för tullagring ska testas innan de tas i bruk i november 2020. Vi informerar om den exakta tidpunkten senare. Efter ibruktagandet av de nya deklarationerna tar Tullen inte längre emot deklarationer för tullagring enligt de nuvarande meddelandebeskrivningarna.

Meddelandekunderna vid import ska testa och ta i bruk de nya deklarationerna senast den 31 mars 2021. De nya deklarationerna är standardtulldeklarationer för övergång till fri omsättning som beskrivs i Tullens kundmeddelande Importdeklarationerna förnyas i två steg under åren 2020 och 2021. Vi kan komma överens om testningstidpunkten med företag, när vi mottagit företagets ansökan.

Hur söker jag mig till testning?

Meddelandekunderna vid import och tullagring kan söka sig till testning i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering. I tjänsten kan innehavare av lagertillstånd också ansöka om tillstånd till mottagning av meddelanden om frigörande från lager och meddelanden till lagerhavaren om tillstånd till befordran. Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmakten ”Tullklarering”. Meddelandekunder ska ha ett EORI-nummer.

Vid import ska programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testa alla testfall med Tullen. De egentliga meddelandekunderna måste testa några testfall med Tullen i testningstjänsten för meddelandedeklarering.  Företag som anlitar en tjänsteleverantör vid generering och förmedling av meddelanden ska också skicka en ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering till Tullen, men de behöver inte testa deklarationerna med Tullen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering