Hoppa till innehåll

Meddelandekund: ta i bruk meddelandetjänsten för bifogade filer

18.6.2020 9.00
Pressmeddelande

När Tullen i slutet av år 2020 börjar använda det nya tullklareringssystemet (UTU) för importdeklarationer, kommer meddelandekunderna fortfarande att kunna skicka deklarationernas bilagor till Tullen med meddelanden. Skickandet av bifogade filer med meddelanden ändras alltså inte, trots att Tullen förnyar sina egna system.

Tullen rekommenderar att nuvarande meddelandekunder tar i bruk meddelandetjänsten för bifogade filer senast när de övergår till att använda UTU-systemet. I det nya tullklareringssystemet kan meddelandekunderna också lämna in bilagorna via Tullens e-tjänst, men då fortsätter handläggningen av importdeklarationen i e-tjänsten och beslutet om frigörande eller förtullningsbeslutet skickas då inte heller till deklaranten med ett meddelande.

När du i fortsättningen har ingett en importdeklaration till UTU-systemet, ska du svara på Tullens begäran om tilläggsutredning med meddelandet ”Svar på begäran om tilläggsutredning” och skicka de bilagor som Tullen bett om med meddelandetjänsten för bifogade filer. Du kan också som tidigare skicka bilagorna på förhand innan du fått Tullens begäran om tilläggsutredning.

I Tullens nuvarande importsystem ITU kan tulldeklarationernas bilagor fortsättningsvis lämnas in med ett meddelande, via tjänsten för leverans av bifogade filer eller per e-post.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Läs mer om meddelandetjänsten för bifogade filer i anvisningarna Introduktion till meddelandetrafik med Tullen och Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering