Hoppa till innehåll

Meddelandekund: förbered dig på testning av nya importmeddelanden

6.5.2020 8.00
Pressmeddelande

Standardtulldeklarationerna för import förnyas i Finland i slutet av år 2020. Därtill tar man i bruk en ny importdeklaration för varor av lågt värde. De nya importmeddelandena ska testas med Tullen innan de tas i bruk.

Tidtabell

För varor av lågt värde (dvs. högst 150 euro) kan man inge en importdeklaration som innehåller mindre uppgifter än standardtulldeklarationen för import. Om företaget vill ta i bruk denna deklaration fr.o.m. 1.1.2021, ska man testa den med Tullen i oktober–november 2020. Vi rekommenderar att företaget samtidigt testar övriga deklarationer för import som förnyas.

Om företaget inte inger deklarationer för varor av lågt värde (FI485A) eller deklarationer för tullagring, ska testningen vara genomförd och godkänd senast 31.3.2021. Man ska alltid komma överens om testningstidpunkten med Tullen.

Ansökan om testning

Meddelandekunderna vid import ska lämna in en ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering till Tullen. Under sommaren kompletterar vi Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering-tjänsten med de nya deklarationerna för import. Vi informerar när detta är gjort. För att använda tjänsten krävs EORI-nummer och Suomi.fi-identifikation. Efter att ansökan har mottagits, föreslår Tullen en testningstidpunkt för företaget.

Vid import testar programvaruhusen och tjänsteleverantörerna alla testfall med Tullen. De egentliga meddelandekunderna testar några testfall med Tullen i testningstjänsten för meddelandedeklarering. De meddelandekunder som anlitar en tjänsteleverantör behöver inte genomföra testning med Tullen. Kundtestmiljön är dock tillgänglig för meddelandekunderna 24/7. Stödet för kundtestningen betjänar kunderna under den separat överenskomna testningstidpunkten.

Det lönar sig att förbereda sig för kundtestningen i god tid

För användning av testningstjänsten för meddelandedeklarering krävs av testaren Suomi.fi-identifikation och fullmaktskoden ”Meddelandedeklarering med Tullen”. Se till att du har försett dig med dessa i god tid innan testningen inleds. Mera information om identifiering och befullmäktigande finns på vår webbplats.

Eftersom ett stort antal företag kommer att testa dessa deklarationer, utför vi testningen först med sådana företag som inger meddelandedeklarationer vid tullagring eller vars meddelandedeklareringsvolym avsevärt kommer att öka på grund av deklarationerna för varor av lågt värde. Om företaget inte genomför testningen vid den överenskomna tidpunkten, kan testningen komma att flyttas långt framåt i tiden.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelanden
Meddelandedeklaranterna vid tullagring ska uppdatera sina system i slutet av år 2020
Importdeklarationerna förnyas i två steg under åren 2020 och 2021

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering