Hoppa till innehåll

Meddelandedeklareringen vid tullagring har inletts

Utgivningsdatum 8.5.2019 12.34
Pressmeddelande

Deklarationerna för tullagring ska inges elektroniskt från och med 1.6.2019. Deklarationerna kan inges till Tullen på nätet via Tullens e-tjänst samt nu även i meddelandeform. Meddelandedeklarering förutsätter såväl tillstånd av Tullen som testning med Tullen. För testningen kan tilläggstid beviljas högst fram till slutet av juni. Meddelandedeklarationerna syns också i Tullens e-tjänst. I e-tjänsten kan man nu också ändra deklareringssättet från meddelandedeklarering till webbdeklarering.

Villkor för meddelandedeklarering

Det lönar sig för företaget att överväga att sköta sina tullärenden genom meddelandedeklarering direkt från sitt eget system, om företaget inger ett stort antal deklarationer eller om deklarationerna innehåller flera varuposter.

Meddelandedeklareringen förutsätter:

  • ett tillstånd till meddelandedeklarering vid tullagring som söks med blankett 1092r
  • att meddelandedeklaranten är EORI-registrerad
  • dataförbindelser via direkt meddelandedeklarering
  • testning av programvaran med Tullen
  • Vid testningen av standarddeklarationen för tullagring används testningstjänsten för meddelandedeklarering, som förutsätter att en anställd vid företaget identifierar sig med sin Katso-kod med behörigheten ”Tullen – Tjänsteleverantör”.

Deklaration som ingetts som ett meddelande kan hanteras i Tullens e-tjänst

Inlämnaren av en meddelandedeklaration för tullagring ser sin deklaration också på nätet i Tullens e-tjänst. Ett företag som ansvarar för tullagerförfarandet ser på motsvarande sätt i e-tjänsten deklarationerna som ett ombud ingett på dennes vägnar. Både företaget som markerats som deklarant och ombudet som ingett meddelandedeklarationen kan om de så önskar begära om ändring av meddelandedeklarationen i e-tjänsten i stället för genom meddelandedeklarering. En dylik ändring av deklarationens deklareringssätt kan endast göras en gång, från meddelandedeklarering till webbdeklarering. Efter att deklareringssättet ändrats fortsätter handläggningen av deklarationen i Tullens e-tjänst och Tullens anmälningar styrs dit.

Nya meddelandekunder vid tullagring kan beviljas tilläggstid för testningen

Företag ska deklarera sina varor till tullagerförfarandet elektroniskt senast från och med 1.6.2019. Därefter tar Tullen inte längre emot tullagerdeklarationer som upprättats på en SAD-blankett. Om ett företag ansöker om tillstånd att verka som meddelandekund senast 24.5.2019 kan det beviljas tilläggstid för inledandet av den elektroniska deklareringen, högst fram till slutet av juni. Tullen kan skriftligt bevilja enskilda företag tilläggstid för testning av systemet. Testningen som utförs med Tullen tar tre veckor och den inleds vid överenskommen tidpunkt. Företag som använder SAD-blankett vid deklareringen kan visa Tullens brev om beviljad tilläggstid till innehavaren av det tillfälliga lagret då varorna hämtas från lagret.

Vi betjänar även i störningssituationer

Vi informerar om störningssituationer i Tullens e-tjänst. Meddelandekunder kan på Tullens webbplats prenumerera på meddelanden om störningar som skickas till kunden per e-post.

Mera information:
Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
Meddelandedeklarering
Tullens e-tjänster
Kundmeddelande: Deklarationerna för tullagring kan börja inges med meddelanden i maj
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering