Hoppa till innehåll

Meddelandedeklaranterna vid tullagring ska uppdatera sina system i slutet av år 2020

21.4.2020 8.00
Pressmeddelande

Meddelandedeklareringen vid tullagring kommer att ändras i slutet av år 2020, då tulldeklarationerna vid import också ändras. I meddelandedeklarationer för tullagring börjar man då använda meddelandebeskrivningarna för import, andra fasen. Efter ändringen tar Tullen inte längre emot meddelanden enligt de nuvarande specifikationerna. Vi informerar om den exakta tidpunkten för ändringen senare.

Ändringen förutsätter testning och tillstånd

Meddelandedeklaranterna ska uppdatera sina system till att motsvara de nya meddelandebeskrivningarna. Programvaruhus, tjänsteleverantörer och de kunder som själva förmedlar sina meddelanden ska testa ändringarna med Tullen i oktober.

Alla meddelandedeklaranter ska också ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering. En ny ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering vid import och tullagring publiceras på Tullens webbplats i höst.

Vad förändras i meddelandedeklarationer?

Deklarationens schema är detsamma vid tullagring som vid import. Andra förändringar i de meddelanden som kunderna skickar är till exempel:

  • angivande av förvaringsplats
  • varukodens struktur
  • extra mängdenhetens struktur
  • aktörens natur (deklarant, ombud och importör)
  • att begära ogiltigförklaring med begäran om ogiltigförklaring
  • koden för ytterligare uppgifter 00500 används inte: importören ska alltid anges
  • angivande av tillståndshavare
  • angivande av förfarande med anmälan av varors ankomst.

Begäran om ändring av deklarationen görs fortfarande med meddelandet Fritt formulerad kontakt.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering