Hoppa till innehåll

Meddelandebeskrivningarna för tullagring har publicerats

Utgivningsdatum 14.6.2018 15.00
Pressmeddelande

Deklarationerna för tullagring blir elektroniska. I framtiden är det möjligt att lämna in dessa deklarationer till Tullen antingen via en webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering direkt från företags egna system. Enligt preliminära planer tas webbtjänsten i bruk våren 2019 och meddelandedeklareringen därefter.

Vid meddelandedeklarering lämnas deklarationerna för tullagring enligt Tullens specifikationer, dvs. meddelandebeskrivningar, till Tullens nya tullklareringssystem (UTU). Den första versionen av meddelande­beskrivningarna har publicerats på Tullens webbplats (tills vidare bara på finska och engelska). Meddelande­beskrivningarna innehåller en inledning, en guide för meddelandetrafik, meddelandenas datainnehåll, exempel på koder som används vid tullagring samt en meddelandestruktur för en standarddeklaration vid tullagring. Beskrivningarna är preliminära och kommer att kompletteras och preciseras i september. Numreringen av meddelandena kan också ändras i och med preciseringen av EU:s centraliserade klarering. I ett senare skede av meddelandedeklarering vid tullagring införs också en elektronisk begäran om omprövning och ogiltigförklaring som kunderna kan skicka till Tullen. Information om detta införande kommer att ges senare.

Meddelandedeklareringen vid tullagring kommer att till vissa delar skilja sig från direkt meddelandedeklarering som används i Tullens andra datasystem. Närmare information om dessa skillnader ges på hösten.

Mera information:
Kundmeddelande 18.4.2018 Deklarationen för tullagring blir elektronisk 2019

Kommentarer och frågor kan skickas till:
Kimmo Lampinen och Minna Gustafsson, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering