Hoppa till innehåll

Meddelandebeskrivningarna för import och tullagring har kompletterats

1.6.2020 8.29
Pressmeddelande

Tullen har kompletterat importens meddelandespecifikationer, dvs. meddelandebeskrivningarna för import. Vid tullagring tillämpas fr.o.m. slutet av år 2020 samma beskrivningar som vid import, då importdeklarationer börjar inges till det nya tullklareringssystemet. Datainnehåll i enlighet med Europeiska unionens tullkodex tas i bruk i importtulldeklarationerna under åren 2020–21.

Kompletteringar till meddelandebeskrivningarna

Tullens meddelandebeskrivningar är en levande dokumentation som upprätthålls aktivt. Guiden för meddelandetrafik har uppdaterats att omfatta både importdeklarationerna och deklarationerna för tullagring. Vi har också publicerat svarsmeddelandenas scheman. Innan de nya deklarationerna tas i bruk, gör vi ännu kompletteringar till koderna, reglerna och villkoren som behövs i deklarationerna samt till xml-exemplen.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering