Hoppa till innehåll

Meddelande till importörer; Import av tonfiskprodukter från Thailand till Europeiska unionen

Utgivningsdatum 25.11.2015 11.19 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.43
Pressmeddelande

096/2015, LL

Thailand har avlägsnats från förteckningen över förmånländerna inom EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP) med verkan fr.o.m. den 1 januari 2015. Därför har kommissionens meddelande till importörer av den 1 augusti 2013 (EUT C 220/2013, TMD 109/2013) förlorat sitt syfte vad tonfiskprodukter från Thailand som övergått till fri omsättning den 1 januari 2015 eller därefter beträffar (meddelande i EUT C 392, 25.11.2015, s. 8). Eftersom ursprungsintyg Form A som utfärdats i Thailand inte längre efter den 1 januari 2015 berättigat till tullförmåner i EU har man inte heller längre behövt ifrågasätta riktigheten av uppgifterna i dessa ursprungsintyg.

I kommissionens meddelande av den 1 augusti 2013 konstaterades det i fråga om konserverad tonfisk och frysta tonfiskfiléer att det fanns rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av förmånsbehandling för dessa produkter och giltigheten hos de ursprungsintyg som visades upp för dessa produkter.

TMD