Hoppa till innehåll

Månadsstatistiken över utrikeshandeln förnyas

Utgivningsdatum 28.3.2013 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 9.05
Pressmeddelande

Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla uppgifter gällande en statistikmånad samtidigt i månadsstatistiken över utrikeshandeln fr.o.m. uppgifterna för januari 2013.

Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. Publiceringsdatum är 28.3.2013. Alla indexen beräknas i fortsättningen separat för EU-handeln och för handeln med tredjeländer både vid import och export. Det nya basåret är 2010 (2010=100). Varukoderna för indexberäkningen kommer från CPA2008-produktindelningen (den mest detaljerade nivån är tresiffrig) och publiceringen sker snabbare – nio veckor efter utgången av statistikmånaden. Alla index med basår 2010 kommer också att publiceras i Uljas-databasen.

I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla uppgifter gällande en statistikmånad samtidigt i månadsstatistiken över utrikeshandeln fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Detta gör det lättare att få en helhetsuppfattning om hur utrikeshandeln utvecklats. Analysdelen i månadsstatistiken har ändrats enligt förnyelsen. Statistiken innehåller nu också figurer och tabeller om volym- och enhetsvärdeindex. Andra figurer och tabeller förblir oförändrade med undantag av två figurer som haft ett månadsvis varierande innehåll och som nu slopas. Däremot ändras dock numreringen av figurerna och tabellerna.

De sista volym- och enhetsvärdeindexen som räknats ut enligt det gamla basåret (1997=100), dvs. uppgifterna för december 2012, publiceras den 28 mars 2013 i ett separat meddelande.

Tullen, Statistik
Ytterligare information:
Mervi Virtanen tfn 040 332 8470
Timo Koskimäki tfn 040 332 1851
E-post: fornamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken