Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2023

29.11.2023 9.00Tullen, statistik

Både exportvolymen och importvolymen minskade i september

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,3 procent jämfört med föregående år i september enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,3 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 4,6 procent och exportpriserna sjönk med 7,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 20,8 procent i september till 6,0 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 11,5 procent och importvolymen minskade med 9,9 procent jämfört med september förra året. I januari-september minskade det totala värdet på exporten med 6,7 procent och värdet på importen med 17,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,0 procent (12-månaders glidande medelvärde oktober 2022 - september 2023). Importens motsvarande volymändring var -9,8 procent.

I september 2023 visade handelsbalansen ett överskott på 354 miljoner euro. I januari-september 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 1,2 miljarder euro, vilket var 8,2 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med september föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Överskottet i både mekaniska och kemiska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade i handeln med transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,1 då det i september föregående år låg på 96,2. Bytesförhållandet ändrades inte från augusti 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, september 2023

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade i september

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 2,7 procent i september jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 19,3 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 6,4 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 10,5 procent. Exporten av livsmedel och drycker sjönk med 13,7 procent och värdet på exporten av transportmedel och delar med 13,2 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 22,4 procent och importen av investeringsvaror med 25,8 procent i september. Importen av transportmedel minskade med 9,4 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 26,1 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 19,4 procent och importvärdet på livsmedel och drycker med 3,5 procent i september.

Både intern- och externhandeln sjönk i september

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 10,3 procent och exporten till länder utanför EU med 14,7 procent i september. Importen från EU-länderna minskade med 18,1 procent och importen från länder utanför EU med 24,4 procent. I januari-september sjönk den totala exporten till EU-länderna med 6,0 procent och exporten till länder utanför EU med 7,7 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 12,6 procent och från länderna utanför EU med 23,7 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning September 2022 September 2023 Förändring % Januari-september 2022 Januari-september 2023 Förändring %
Export (fob) 7 232 6 346 -12,3 60 063 56 035 -6,7
Import (cif) 7 562 5 992 -20,8 69 456 57 228 -17,6
Balans -329 354   -9 393 -1 193  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index September 2022 September 2023 Förändring %
2023:09/2023:08
Förändring %
2023:09/2022:09
Medeltal*
2022:10-2023:09
Förändring %
2022:10-2023:09/
2021:10-2022:09
Volymindex för export 102,9 98,2 2,3 -4,6 97,5 -4,0
Volymindex för import 99,5 89,7 -3,2 -9,9 95,7 -9,8
Enhetsvärdeindex för export 145,5 135,3 2,0 -7,0 138,1 1,2
Enhetsvärdeindex för import 151,2 133,8 2,1 -11,5 138,9 -2,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, september 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, september 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.12.2023