Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2021

30.11.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna ökade i september

Värdet på Finlands export av varor ökade med 33,3 procent jämfört med föregående år i september, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,6 miljarder euro. Exportvolymen steg med 15,4 procent och exportpriserna med 16,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 19,9 procent i september till 6,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 17,8 procent och importvolymen med 3,6 procent jämfört med september 2020. I januari-september ökade det sammanlagda värdet på exporten med 18,0 procent. Importens värde växte med 16,1 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I september 2021 visade handelsbalansen ett överskott på 123 miljoner euro. I januari-september 2021 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,7 miljarder euro. Underskottet var 323 miljoner euro mindre än motsvarande period förra året. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-september jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med transportmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,2 då det i september föregående år låg på 97,4. Bytesförhållandet försämrade också från augusti 2021.

Exporten av investeringsvaror ökade med 11,4 procent och exporten av industrins insatsvaror med 36,2 procent i september jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 39,3 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 12,8 procent och värdet på exporten av livsmedel och drycker med 7,4 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 87,0 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 33,0 procent i september och importen av investeringsvaror med 18,5 procent. Importen av transportmedel minskade med 9,6 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 68,8 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 5,9 procent, men importen av konsumtionsvaror minskade med 1,2 procent i september.

Exporten till EU-länderna ökade med 39,1 procent och exporten till länder utanför EU med 25,7 procent i september. Importen från EU-länder ökade med 11,5 procent och importen från länder utanför EU med 32,9 procent i september. Under januari-september ökade exporten till EU-länder med 18,6 procent och exporten till länder utanför EU med 17,3 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 15,6 procent och från länder utanför EU med 16,8 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning September 2020 September 2021 Förändring % Januari-september 2020 Januari-september 2021 Förändring %
Export (fob) 4 932 6 572 33,3 41 234 48 663 18,0
Import (cif) 5 377 6 449 19,9 44 222 51 328 16,1
Balans -445 123   -2 988 -2 665  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index September 2020 September 2021 Förändring %
2021:09/2021:08
Förändring %
2021:09/2020:09
Medeltal *
2020:10-2021:09
Förändring %
2020:10-2021:09/
2019:10-2020:09
Volymindex för export 98,5 113,7 30,1 15,4 99,4 6,5
Volymindex för import 105,4 109,2 11,2 3,6 101,0 2,3
Enhetsvärdeindex för export 112,7 131,3 -1,2 16,4 122,6 6,0
Enhetsvärdeindex för import 115,8 136,5 1,3 17,8 126,0 8,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, september 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, september 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, september 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.12.2021