Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2020

30.11.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i september

Värdet på Finlands export av varor minskade med 7,8 procent i september jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,9 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 2,2 procent och exportpriserna sjönk med 5,1 procent jämfört med september året innan. Värdet på importen sjönk med 4,8 procent i september till nästan 5,3 miljarder euro. Importpriserna minskade med 2,6 procent och importvolymerna med 0,6 procent jämfört med september 2019. Under januari-september minskade exporten med 15,2 procent och importen med 11,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 391 miljoner euro i september 2020. Under januari-september 2020 hade handelsbalansen ett underskott på 2,8 miljarder euro, vilket var nästan 1,8 miljarder euro mer än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp minskade i handeln med skogsindustriprodukter och metallprodukter under januari-september jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning ökade däremot något. Underskottet växte i handeln med transportutrustning samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med olja och petroleumprodukter samt livsmedel.

Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,4 då det i september föregående år låg på 99,9. Bytesförhållandet försämrade också från augusti i år.

Exporten av investeringsvaror minskade med 5,0 procent och exporten av industrins insatsvaror med 7,1 procent i september jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade med 22,4 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 0,2 procent och värdet på exporten av livsmedel och drycker med 4,1 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar samt tillbehör minskade med 11,3 procent.

Importen av livsmedel och drycker ökade med 0,7 procent och importen av andra konsumtionsvaror med 10,3 procent i september. Importen av industrins insatsvaror minskade med 4,0 procent. Importen av investeringsvaror minskade med 9,1 procent men importen av transportmedel ökade med 11,8 procent. Importen av driv- och smörjmedel sjönk med 32,4 procent i september.

Exporten till EU-länder minskade med 3,7 procent och exporten till länder utanför EU med 12,5 procent i september. Importen från EU-länderna minskade med 2,9 procent och från länder utanför EU med 7,5 procent i september. Under januari-september minskade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 14,5 procent och till länder utanför EU med 16,1 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 9,5 procent och från länder utanför EU med 13,8 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning September 2019 September 2020 Förändring % Januari-september 2019 Januari-september 2020 Förändring %
Export (fob) 5 306 4 893 -7,8 48 518 41 146 -15,2
Import (cif) 5 548 5 284 -4,8 49 533 43 929 -11,3
Balans -243 -391   -1 015 -2 783  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index September 2019 September 2020 Förändring %
2020:09/2020:08
Förändring %
2020:09/2019:09
Medeltal *
2019:10-2020:09
Förändring %
2019:10-2020:09/
2018:10-2019:09
Volymindex för export 100,8 98,5 +15,3 -2,2 93,3 -9,4
Volymindex för import 106,0 105,4 +15,6 -0,6 98,7 -7,8
Enhetsvärdeindex för export 118,8 112,7 -2,2 -5,1 115,7 -2,5
Enhetsvärdeindex för import 118,9 115,8 -0,6 -2,6 116,6 -1,6

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828

Figur 1. Finlands export och import 2017 ─ 2020, september2020
  • Figur 1. Finlands export och import 2017 ─ 2020, september2020
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-september 2019 och 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.12.2020