Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, September 2016

30.11.2016 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i september

Värdet på Finlands export av varor låg på samma nivå som året innan i september enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 4,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med fem procent men exportvolymen minskade med 4,4 procent. I januari-september har det sammanlagda värdet på exporten minskat med fem procent.

Importens värde minskade med en procent i september och värdet var 4,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,2 procent men importvolymen minskade med 3,3 procent. I januari-september importens värde låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 77 miljoner euro i september. I januari-september hade handelsbalansen ett underskott på 1,9 miljarder euro. I september året innan var underskott i handelsbalansen 93 miljoner euro och i januari-september samma år hade handelsbalansen ett underskott på 57 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,9 i september då det i september året innan var 102,1. I augusti 2016 låg indextalet på 100,5.

Exporten av transportmedel, oljeprodukter och metaller ökade jämfört med september året innan. Exporten av maskiner och apparater minskade. Importen av transportmedel ökade men importen av andra viktiga varor föll.

Exporten till EU-länder minskade med en procent i september. Exporten till länder utanför EU var på samma nivå som året innan. Exporten ökade till USA, Kina och Frankrike. Exporten till Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna ökade med fem procent medan minskade från länder utanför EU med nio procent i september. Importen sjönk mest från Tyskland, USA, Kina, och Storbritannien. Importen från Sverige, Nederländerna och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)

  September Förändring Januari-september Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 556 4 540 -0 40 157 38 193 -5
Import (cif) 4 649 4 617 -1 40 214 40 102 -0
Balans -93 -77   -57 -1 910  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

  September Förändring Medeltal* Förändring
  2015:09 2016:09 2016:09/
2016:08
2016:09/
2015:09
2015:10-2016:09 2015:10-2016:09/
2014:10-2015:09
Volymindex
Export 98,8 94,4 +12,6 -4,4 92,0 -3,9
Import 103,9 100,5 +4,9 -3,3 99,3 +1,7
Enhetsvärdeindex
Export 103,9 109,1 +2,6 +5,0 105,8 -0,8
Import 101,8 106,1 +0,2 +4,2 104,1 -2,0
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2013─2016
  • Finlands export och import 2013─2016

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.12.2016