Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2021

31.12.2021 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna ökade mer än exportvolymen i oktober

Värdet på Finlands export av varor ökade med 17,8 procent jämfört med föregående år i oktober, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,1 miljarder euro. Exportvolymen steg med 0,4 procent och exportpriserna med 18,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 27,5 procent i oktober till 6,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 18,7 procent och importvolymen med 8,6 procent jämfört med oktober 2020. I januari-oktober ökade det sammanlagda värdet på exporten med 18,1 procent. Importens värde växte med 17,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I oktober 2021 visade handelsbalansen ett underskott på 608 miljoner euro. I januari-oktober 2021 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 3,3 miljarder euro. Underskottet var 210 miljoner euro högre än under motsvarande period förra året. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-oktober jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med transportmedel.

Då importpriserna ökade nästan lika mycket som exportpriserna, förblev utrikeshandelns bytesförhållande i oktober på samma nivå som året innan. Indextalet låg på 99,1 i oktober både är 2020 och år 2021. Bytesförhållandet förbättrades från september 2021.

Exporten av investeringsvaror minskade med 5,2 procent medan exporten av industrins insatsvaror ökade med 31,9 procent i oktober jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 38,8 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 16,6 procent men värdet på exporten av livsmedel och drycker sjönk med 1,9 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 12,1 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 37,3 procent i oktober och importen av investeringsvaror med 17,4 procent. Importen av transportmedel växte med 5,0 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 95,1 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 3,4 procent och importen av konsumtionsvaror ökade med 0,5 procent i oktober.

Exporten till EU-länderna ökade med 18,2 procent och exporten till länder utanför EU med 17,2 procent i oktober. Importen från EU-länder ökade med 17,6 procent och importen från länder utanför EU med 42,3 procent i oktober. Under januari-oktober ökade exporten till EU-länder med 18,6 procent och exporten till länder utanför EU med 17,4 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 15,9 procent och från länder utanför EU med 19,5 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Oktober 2020 Oktober 2021 Förändring % Januari-oktober 2020 Januari-oktober 2021 Förändring %
Export (fob) 5 138 6 052 17,8 46 372 54 754 18,1
Import (cif) 5 224 6 660 27,5 49 445 58 037 17,4
Balans -85 -608   -3 073 -3 283  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Oktober 2020 Oktober 2021 Förändring %
2021:10/2021:09
Förändring %
2021:10/2020:10
Medeltal*
2020:11-2021:10
Förändring %
2020:11-2021:10/
2019:11-2020:10
Volymindex för export 101,0 101,5 -10,8 0,4 99,4 7,2
Volymindex för import 103,6 112,5 3,1 8,6 101,7 3,9
Enhetsvärdeindex för export 114,2 135,4 3,2 18,6 124,4 8,0
Enhetsvärdeindex för import 115,2 136,7 0,2 18,7 127,8 9,7

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, oktober 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, oktober 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, oktober 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.1.2022