Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2018

31.12.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i oktober

Värdet på Finlands export av varor ökade med åtta procent i oktober enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,8 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 5,4 procent och exportvolymen med 3,3 procent. I januari-oktober har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade också med åtta procent i oktober och värdet var nästan sex miljarder euro. Importpriserna ökade med 10,7 procent men importvolymen minskade med 1,0 procent. I januari-oktober ökade det totala importvärdet med sju procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 180 miljoner euro i oktober. I januari-oktober hade handelsbalansen ett underskott på 2,1 miljarder euro. I oktober året innan var underskottet i handelsbalansen 210 miljoner euro och i januari-oktober samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,2 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i oktober jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,2 i oktober då det i oktober året innan var 102,1. I september 2018 låg indextalet på 97,4.

Exporten av transportutrustning minskade i oktober medan exporten av andra huvudvarukategorier ökade. Importen av elektriska maskiner och utrustning, transportutrustning, råolja och petroleumprodukter, kemiska industriprodukter och matvaror ökade medan importen av industrimaskiner och metaller minskade

Exporten till EU-länder ökade med fem procent i oktober. Exporten till länder utanför EU steg med 14 procent. Exporten ökade till Sverige, Nederländerna, USA och Storbritannien. Exporten till Kina, minskade. Importen från EU-länderna ökade med fem procent och från länder utanför EU med 11 procent i oktober. Importen sjönk mest från Tyskland och Storbritannien. Importen från Ryssland, Sverige, Nederländerna, USA och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Oktober 2017 Oktober 2018 Förändring % Januari-oktober 2017 Januari-oktober 2018 Förändring %
Export (fob) 5 338 5 786 +8 49 635 53 130 +7
Import (cif) 5 549 5 966 +8 51 805 55 218 +7
Balans -210 -180   -2 170 -2 088  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Oktober 2017 Oktober 2018 Förändring %
2018:10/2018:09
Förändring %
2018:10/2017:10
Medeltal *
2017:11-2018:10
Förändring %
2017:11-2018:10/
2016:11-2017:10
Volymindex för export 106,5 110,1 +12,2 +3,3 101,3 +2,8
Volymindex för import 113,4 112,3 +11,9 -1,0 105,4 -0,1
Enhetsvärdeindex för export 113,2 119,4 +0,4 +5,4 116,8 +4,5
Enhetsvärdeindex för import 110,9 122,8 +0,6 +10,7 119,0 +7,8

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.1.2019