Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2023

29.1.2024 9.00Tullen, statistik

Exportvolymen ökade och importvolymen minskade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 0,6 procent i november jämfört med samma månad föregående år enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 8,1 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 4,8 procent men exportpriserna sjönk med 3,0 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Värdet på importen minskade med 17,3 procent i november till 6,5 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 7,9 procent och importvolymen minskade med 9,0 procent jämfört med november förra året. I januari-november minskade det totala värdet på exporten med 6,1 procent och värdet på importen med 17,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -3,5 procent (12-månaders glidande medelvärde december 2022 - november 2023). Importens motsvarande volymändring var -11,0 procent.

I november 2023 visade handelsbalansen ett överskott på 1,7 miljarder euro. I januari-november 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett överskott på 300 miljoner euro. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med november föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Överskottet i både mekaniska och kemiska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade i handeln med transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,5 då det i november föregående år låg på 97,3. Bytesförhållandet förbättrades från oktober 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, november 2023

Värdet på exporten av transportmedel ökade i november

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 5,7 procent i november jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 21,3 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 25,7 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 32,8 procent medan exporten av livsmedel och drycker minskade med 17,7 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 63,0 procent. En kryssningsfartygsleverans till Förenta Staterna på 1,9 miljarder euro bidrog till den höga tillväxten av exporten av transportmedel.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 21,5 procent och importen av investeringsvaror med 10,2 procent i november. Importen av transportmedel minskade med 7,4 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 33,7 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 11,5 procent men importvärdet på livsmedel och drycker ökade med 2,2 procent i november.

Internhandeln sjönk, externhandeln ökade i november

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 4,8 procent men exporten till länder utanför EU ökade med 5,6 procent i november. Importen från EU-länderna minskade med 16,4 procent och importen från länder utanför EU med 18,5 procent. I januari-november sjönk den totala exporten till EU-länderna med 5,4 procent och exporten till länder utanför EU med 7,0 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 12,6 procent och från länderna utanför EU med 23,7 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning November 2022 November 2023 Förändring % Januari-november 2022 Januari-november 2023 Förändring %
Export (fob) 8 093 8 141 0,6 75 078 70 498 -6,1
Import (cif) 7 816 6 465 -17,3 85 194 70 198 -17,6
Balans 277 1 676   -10 116 300  
November

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index November 2022 November 2023 Förändring %
2023:11/ 2023:10
Förändring %
2023:11/ 2022:11
Medeltal*
2022:12-2023:11
Förändring %
2022:12-2023:11/
2021:12-2022:11
Volymindex för export 117,0 122,7 27,0 4,8 97,8 -3,5
Volymindex för import 105,0 95,5 3,6 -9,0 93,7 -11,0
Enhetsvärdeindex för export 143,1 138,9 2,8 -3,0 137,0 -2,3
Enhetsvärdeindex för import 147,1 135,5 0,5 -7,9 136,9 -5,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, november 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, november 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2024