Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2022

31.1.2023 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade med tre procent men importvolymen sjönk i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 21,2 procent jämfört med föregående år i november, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 8,0 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 3,0 procent och exportpriserna med 18,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 9,6 procent i november till 7,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 16,3 procent men importvolymen minskade med 5,3 procent jämfört med november 2021. I januari-november ökade det sammanlagda värdet på exporten med 21,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Importens värde växte under samma period med 30,2 procent.

I november 2022 visade handelsbalansen ett överskott på 324 millioner euro. I januari-november 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 10,1 miljarder euro. Underskottet var 6,3 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustrins produkter samt metaller under januari-november jämfört med motsvarande period föregående år. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,3 då det i november föregående år låg på 95,4. Bytesförhållandet församlade något från oktober 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 21,6 procent och av industrins insatsvaror med 3,1 procent i november jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 8,4 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 9,7 procent samt av livsmedel och drycker med 30,9 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 137,1 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 2,3 procent i november men importen av investeringsvaror ökade med 14,8 procent. Importen av transportmedel minskade med 1,8 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 41,9 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 6,6 procent och importen av konsumtionsvaror med 2,6 procent i november.

Exporten till EU-länder steg med 0,4 procent och exporten till övriga länder med 49,7 procent i november. Importen från EU-länderna steg med 11,6 procent och importen från länderna utanför EU med 7,0 procent. I januari-november växte den sammanlagda exporten till EU-länderna med 22,4 procent och exporten till icke-EU länderna med 21,2 procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med 22,0 procent och från länderna utanför EU med 41,8 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning November 2021 November 2022 Förändring % Januari-november 2021 Januari-november 2022 Förändring %
Export (fob) 6 623 8 025 21,2 61 498 74 943 21,9
Import (cif) 7 028 7 701 9,6 65 294 85 037 30,2
Balans -405 324   -3 796 -10 094  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index November 2021 November 2022 Förändring %
2022:11/2022:10
Förändring %
2022:11/2021:11
Medeltal*
2021:12-2022:11
Förändring %
2021:12-2022:11/
2020:12-2021:11
Volymindex för export 113,7 117,0 18,6 3,0 101,3 -3,1
Volymindex för import 110,8 105,0 -0,9 -5,3 105,3 3,7
Enhetsvärdeindex för export 120,7 143,1 -0,8 18,6 140,2 26,4
Enhetsvärdeindex för import 126,5 147,1 -0,2 16,3 145,5 27,5

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, november 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, november 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, november 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2023