Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2023

29.5.2023 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade, importvolymen minskade i mars

Värdet på Finlands export av varor ökade med 10,1 procent jämfört med föregående år i mars, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 7,7 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 8,7 procent och exportpriserna steg med 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 10,2 procent i mars till 7,6 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 2,4 procent och importvolymen minskade med 6,2 procent jämfört med mars 2022. I januari-mars ökade det totala värdet av exporten med 2,4 procent men värdet av importen minskade med 10,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,8 procent (12-månaders glidande medelvärde april 2022-mars 2023). Importens motsvarande volymändring var -3,3 procent.

I mars 2023 visade handelsbalansen ett överskott på 69 millioner euro. I januari-mars 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 902 miljoner euro, vilket var 2,8 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för kemisk skogsindustris produkter samt industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med mars föregående år. Överskottet i handeln med metaller och mekaniska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade för livsmedel och drycker, men minskade för malmer och metallskrot, råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna steg och importpriserna minskade, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,1 då det i mars föregående år låg på 95,2. Bytesförhållandet förbättrades också från februari 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, mars 2023

Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade i mars

Värdet på exporten av investeringsvaror steg med 30,8 procent och exportvärdet ökade gällande industrins insatsvaror med 0,8 procent i mars jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel ökade med 19,8 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 12,7 procent, och exporten av livsmedel och drycker med 4,7 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar sjönk med 19,6 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 13,9 procent i mars och importen av investeringsvaror med 2,6 procent. Importen av transportmedel ökade med 13,5 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 38,3 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker ökade med 8,2 procent men importen av konsumtionsvaror minskade med 0,1 procent i mars.

Exportens värde i internhandeln ökade mer än i externhandeln i mars

Värdet på exporten till EU-länderna ökade med 11,4 procent och exporten till länderna utanför EU med 8,3 procent i mars. Importen från EU-länderna minskade med 1,7 procent och importen från länderna utanför EU med 20,7 procent I januari-mars ökade den totala exporten till EU-länderna med 3,4 procent och exporten till länder utanför EU med 1,0 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 2,1 procent och från länderna utanför EU med 20,6 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Mars 2022 Mars 2023 Förändring % Januari-mars 2022 Januari-mars 2023 Förändring %
Export (fob) 7 007 7 716 10,1 18 524 18 967 2,4
Import (cif) 8 519 7 647 -10,2 22 219 19 869 -10,6
Balans -1 512 69   -3 696 -902  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Mars 2022 Mars 2023 Förändring %
2023:03/2023:02
Förändring %
2023:03/2022:03
Medeltal*
2022:04-2023:03
Förändring %
2022:04-2023:03/
2021:04-2022:03
Volymindex för export 107,4 116,7 56,5 8,7 99,0 -4,8
Volymindex för import 118,1 110,8 38,6 -6,2 101,3 -3,3
Enhetsvärdeindex för export 134,9 138,4 -0,7 2,5 143,5 19,0
Enhetsvärdeindex för import 141,7 138,3 -2,9 -2,4 147,4 18,1

* Tolv månaders glidande medelvärde

OBS: Estimeringsmetoderna som används i beräkningen av statistiken utrikeshandel med varor har förnyats ifrån och med januari 2023 statistiken. Läs mer från meddelandet.


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, mars 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, mars 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.6.2023