Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2022

31.5.2022 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen sjönk i mars men både export- och importpriserna ökade kraftigt

Värdet på Finlands export av varor ökade med 19,3 procent jämfört med föregående år i mars, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,9 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 5,3 procent men exportpriserna ökade med 26,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 36,4 procent i mars till 8,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 28,7 procent och importvolymen med 6,1 procent jämfört med mars 2021. I januari-mars ökade det sammanlagda värdet på exporten med 22,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Importens värde växte under samma period med 34,9 procent.

I mars 2022 visade handelsbalansen ett underskott på 1,4 miljarder euro. I januari-mars 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 3,4 miljarder euro. Underskottet var 2,3 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med mekanisk skogsindustriprodukter och metaller under januari-mars jämfört med motsvarande period föregående år. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med transportmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 95,2 då det i mars föregående år låg på 97,3. Bytesförhållandet förbättrades dock något från februari 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 6,1 procent och av industrins insatsvaror med 21,6 procent i mars jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 59,2 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 0,6 procent och av livsmedel och drycker med 7,5 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 23,1 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 35,6 procent i mars och importen av investeringsvaror med 25,2 procent. Importen av transportmedel växte med 10,5 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 137,7 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 19,1 procent och importen av konsumtionsvaror med 6,5 procent i mars.

Exporten till EU-länder ökade med 29,3 procent och exporten till länder utanför EU med 7,2 procent i mars. Importen från EU-länderna ökade med 23,7 procent och importen från länderna utanför EU med 55,7 procent. Under januari-mars ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 27,5 procent och exporten till länderna utanför EU med 15,4 procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med 24,0 procent och från länderna utanför EU med 50,8 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Mars 2021 Mars 2022 Förändring % Januari-mars 2021 Januari-mars 2022 Förändring %
Export (fob) 5 819 6 943 19,3 15 067 18 409 22,2
Import (cif) 6 116 8 339 36,4 16 173 21 825 34,9
Balans -296 -1 396   -1 106 -3 416  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Mars 2021 Mars 2022 Förändring %
2022:03/2022:02
Förändring %
2022:03/2021:03
Medeltal*
2021:04-2022:03
Förändring %
2021:04-2022:03/
2020:04-2021:02
Volymindex för export 113,4 107,4 17,3 -5,3 104,0 3,6
Volymindex för import 111,3 118,1 19,5 6,1 104,7 6,1
Enhetsvärdeindex för export 107,1 134,9 4,0 26,0 120.5 19,9
Enhetsvärdeindex för import 110,1 141,7 3,2 28,7 124,8 22,8

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, mars 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, mars 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, mars 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.6.2022