Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2020

29.5.2020 9.00Tullen, Statistik

Korrigerad: Tabell 8 i pdf-filen (raderna GB-CH)

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i mars

Värdet på Finlands export av varor minskade med 8,8 procent i mars jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,0 miljarder euro. Exportvolymerna sjönk med 5,0 procent medan exportpriserna minskade med 3,1 procent jämfört med året innan. Värdet på importen sjönk med 4,8 procent i mars till cirka 5,3 miljarder euro. Importpriserna minskade med 2,9 procent och importvolymerna minskade med 1,3 procent jämfört med mars 2019. Under första kvartalet i år minskade exporten med 12,9 procent och importen med 3,0 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 336 miljoner euro i mars 2020. I mars 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 119 miljoner euro. Under första kvartalet 2020 hade handelsbalansen ett underskott på cirka 1,4 miljarder euro, medan året innan under samma period visade handelsbalansen ett överskott på 273 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,6 då det i mars föregående år låg på 100,9. I februari 2020 var indextalet 97,7.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel minskade med 13,3 procent i mars. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 15,3 procent. Exporten av metaller och metallprodukter sjönk med 6,5 procent. Exporten av kemiska ämnen och produkter minskade med 13,6 procent och exporten av olja och oljeprodukter med 10,6 procent. Exporten av livsmedel ökade med 9,4 procent och av mätare och instrument med 0,5 procent. Importen av industrins insatsvaror minskade med 1,4 procent men importen av investeringsvaror ökade med 5,4 procent i mars. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 41,6 procent. Importen av transportmedel och delar sjönk med 3,8 procent. Importen av konsumtionsvaror ökade med 4,1 procent och av livsmedel och drycker med 5,4 procent i mars.

Exporten till EU-länderna minskade med 5,8 procent och exporten till länder utanför EU med 12,5 procent i mars. Importen från EU-länderna minskade med 0,1 procent och importen från länder utanför EU med 11,3 procent i mars. Exporten till alla större handelspartner minskade. Exporten till Kina minskade kraftigt. Importen från Tyskland, Kina, USA och Nederländerna ökade i mars, men importen från Sverige och Ryssland minskade. Exporten till Storbritannien minskade med 21,3 procent men importen från Storbritannien ökade med 1,9 procent i mars.

Under första kvartalet minskade exporten till både EU-länderna och till länder utanför EU med 12,9 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 1,2 procent och från länder utanför EU med 5,5 procent. Exporten till Storbritannien minskade med 19,2 procent, men importen från Storbritannien ökade med 1,8 procent i januari-mars.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Mars 2019 Mars 2020 Förändring % Januari-mars 2019 Januari-mars 2020 Förändring %
Export (fob) 5 495 5 011 -8,8 16 476 14 357 -12,9
Import (cif) 5 614 5 347 -4,8 16 203 15 714 -3,0
Balans -119 -336   273 -1 357  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Mars 2019 Mars 2020 Förändring %
2020:03/2020:02
Förändring %
2020:03/2019:03
Medeltal *
2019:04-2020:03
Förändring %
2019:04-2020:03/
2018:04-2019:03
Volymindex för export 103,9 98,7 +15,1 -5,0 99,9 -3,0
Volymindex för import 109,2 107,8 +8,2 -1,3 105,4 +0,1
Enhetsvärdeindex för export 119,0 115,3 -0,9 -3,1 118,2 +0,1
Enhetsvärdeindex för import 118,0 114,6 -3,9 -2,9 118,0 -1,7

* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2017-2020, mars 2020
  • Finlands export och import 2017-2020, mars 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.6.2020