Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2018

31.5.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i mars

Värdet på Finlands export av varor minskade med en procent i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,4 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,3 procent men exportvolymen minskade med 1,7 procent. I januari-mars har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i mars och var 5,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,3 procent och importvolymen med 0,4 procent. I januari-mars ökade det totala importvärdet med fem procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 207 miljoner euro i mars. I januari-mars hade handelsbalansen ett underskott på 673 miljoner euro. I mars året innan visade handelsbalansen ett överskott på 36 miljoner euro men i januari-mars samma år hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 804 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,8 i mars då det i mars året innan var 101,8. I februari låg indextalet på 99,1.

Värdet av exporten av petroleumprodukter, baskemikalier, papper och kartong samt pappersmassa ökade i mars. Tillväxten i personbilsexporten var fortfarande snabb även om tillväxttakten avtog i mars jämfört med de tidigare månaderna i år. Exporten av industrimaskiner och elektriska maskiner samt utrustning ökade. Värdet av exporten av kraftmaskiner och motorer, mekaniska skogsprodukter, instrument och mätare och metaller minskade i mars. Även importen av konsumtionsvaror och industriprodukter minskade i mars, men importen av investeringsvaror, transportutrustning och energiprodukter ökade.

Både exporten till EU-länder och till länder utanför EU minskade med en procent i mars. Exporten ökade till Tyskland. Exporten till Sverige, Nederländerna, USA, Kina, Storbritannien och Frankrike minskade. Importen från EU-länderna ökade med två procent och från länder utanför EU med sex procent i mars. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna, Kina, Storbritannien och Frankrike. Importen från Tyskland och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  Mars Förändring Januari-mars Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 5 460 5 413 -1 14 465 15 420 +7
Import (cif) 5 424 5 620 +4 15 269 16 093 +5
Balans +36 -207   -804 -673  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2017:03 2018:03 2018:03/
2018:02
2018:03/
2017:03
2017:04-2018:03 2017:04-2018:03/
2016:04-2017:03
Volymindex
Export 108,0 106,2 +12,3 -1,7 100,5 +7,5
Import 109,4 109,8 +7,8 +0,4 106,8 +6,4
Enhetsvärdeindex
Export 113,1 115,7 +0,8 +2,3 113,3 +4,3
Import 111,2 118,2 +2,0 +6,3 112,6 +4,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
​förnamn.efternamn@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.6.2018