Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2017

31.5.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i mars

Värdet på Finlands export av varor ökade med 21 procent i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,4 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 7,4 procent och exportvolymen med 14,1 procent. I januari-mars har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 18 procent.

Importens värde ökade med 11 procent i mars och värdet var nästan 5,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 8,2 procent och importvolymen med 4,2 procent. I januari-mars steg det totala importvärdet med 15 procent jämfört med samma period.

Handelsbalansen visade ett överskott på 117 miljoner euro i mars. I januari-mars hade handelsbalansen ett underskott på 624 miljoner euro. I mars året innan var underskott i handelsbalansen 291 miljoner euro och i januari-mars samma år hade handelsbalansen ett underskott på 914 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,8 i mars då det i mars året innan var 102,5. I februari låg indextalet på 101,9.

Värdet av exporten av alla stora varugrupper ökade i mars. Den största ökningen gällde med maskiner och transportutrustning, metaller och malm. Värdet av exporten av oljeprodukter steg också kraftigt tack vare ökningen av exportpriserna. Importen av transportutrustning minskade, men värdet på importen av andra större varugrupper ökade.

Både exporten till EU-länder och till länder utanför EU ökade med 21 procent i mars. Exporten till alla stora handelspartner ökade i mars. Importen från EU-länderna ökade med fem procent och från länder utanför EU med 21 procent i mars. Importen sjönk mest från Nederländerna, USA och Frankrike. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Kina och Storbritannien ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Mars Förändring Januari-mars Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 447 5 383 +21 12 145 14 371 +18
Import (cif) 4 738 5 266 +11 13 059 14 995 +15
Balans -291 +117   -914 -624  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Mars Förändring Medeltal* Muutos
Förändring - Change
  2016:03 2017:03 2017:03/
2017:02
2017:03/
2016:03
2016:04-2017:03 2016:04-2017:03/
2015:04-2016:03
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 94,7 108,0 +22,1 +14,1 93,4 +0,1
Tuonti/Import/Imports 105,0 109,4 +13,2 +4,2 100,3 +3,2
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 105,4 113,1 +0,9 +7,4 108,7 +2,3
Tuonti/Import/Imports 102,8 111,2 +1,0 +8,2 107,5 +2,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.6.2017