Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2021

30.7.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor ökade med 28,6 procent i maj jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,2 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 17,1 procent och exportpriserna med 10,7 procent jämfört med maj året innan. Värdet på importen ökade med 24,6 procent i maj till 5,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 12,5 procent och importvolymerna med 12,4 procent jämfört med maj 2020. Under januari-maj ökade den sammanlagda exporten med 11,4 procent och importen med 10,5 procent. Under referensmånaden år 2020 minskade exporten med 30,4 procent och importen med 25,1 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 239 miljoner euro i maj 2021. Under januari-maj 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 1,5 miljarder euro, vilket var 40 miljoner euro mindre än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-maj jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot, transportmedel samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med livsmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,9 då det i maj föregående år låg på 99,5. Bytesförhållandet förbättrades en aning från april i år.

Exporten av investeringsvaror ökade med 26,2 procent och exporten av industrins insatsvaror med 32,6 procent i maj jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel sjönk med 44,4 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 34,6 procent men värdet på exporten av livsmedel och drycker minskade med 3,2 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 100,1 procent.

Importen av livsmedel och drycker ökade med 3,5 procent, men importen av konsumtionsvaror minskade med 1,8 procent i maj. Importen av industrins insatsvaror ökade med 27,4 procent. Importen av investeringsvaror ökade med 19,3 procent och importen av transportmedel med 92,6 procent. Importen av driv- och smörjmedel ökade med 0,6 procent i maj.

Exporten till EU-länder ökade med 22,9 procent och exporten till länder utanför EU med 35,9 procent i maj. Importen från EU-länderna ökade med 27,5 procent och från länder utanför EU med 20,4 procent.

Under januari-maj ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 10,5 procent och exporten till länder utanför EU med 12,6 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 11,5 procent och från länder utanför EU med 9,1 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Maj 2020 Maj 2021 Förändring % Januari-maj 2020 Januari-maj 2021 Förändring %
Export (fob) 4 048 5 208 28,6 22 928 25 545 11,4
Import (cif) 4 371 5 447 24,6 24 480 27 057 10,5
Balans -323 -239   -1 552 -1 512  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Maj 2020 Maj 2021 Förändring %
2021:05/2021:04
Förändring %
2021:05/2020:05
Medeltal *
2020:06-2021:05
Förändring %
2020:06-2021:05/
2019:06-2020:05
Volymindex för export 80,5 94,3 -2,4 17,1 96,2 -0,1
Volymindex för import 87,4 98,3 -2,3 12,4 99,0 -2,0
Enhetsvärdeindex för export 113,2 125,4 1,0 10,7 117,2 0,1
Enhetsvärdeindex för import 113,8 128,0 0,8 12,5 119,7 2,0

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, maj 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, maj 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-maj 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2021