Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2020

31.7.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i maj

Värdet på Finlands export av varor minskade med 31,0 procent i maj jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,0 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 25,6 procent medan exportpriserna sjönk med 6,4 procent jämfört med maj året innan. Värdet på importen sjönk med 26,2 procent i maj till 4,3 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 2,7 procent och importvolymerna minskade med 23,0 procent jämfört med maj 2019. Under januari-maj minskade exporten med 17,8 procent och importen med 12,7 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 294 miljoner euro i maj 2020. I maj 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 20 miljoner euro. Under januari-maj 2020 hade handelsbalansen ett underskott på 1,5 miljarder euro, medan året innan under samma period visade handelsbalansen ett underskott på 86 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,5 då det i maj föregående år låg på 103,4. I april 2020 var indextalet 99,4.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel minskade med 35,1 procent i maj. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 23,6 procent. Exporten av metaller och metallprodukter sjönk med 36,7 procent. Exporten av kemiska ämnen och produkter sjönk med 17,9 procent. Värdet på exporten av oljeprodukter minskade med 52,9 procent. Exporten av livsmedel minskade med 8,5 procent samt av mätare och instrument med 37,1 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 16,7 procent och av investeringsvaror med 21,5 procent i maj. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 54,8 procent. Importen av transportmedel och delar sjönk med 54,3 procent. Importen av konsumtionsvaror sjönk med 6,6 procent och av livsmedel och drycker med 16,3 procent i maj.

Exporten till EU-länderna minskade med 31,9 procent och exporten till länder utanför EU med 29,9 procent i maj. Importen från både EU-länderna och länder utanför EU minskade med 26,2 procent i maj. Exporten till alla större handelspartners minskade i maj. Exporten till Tyskland minskade med 51,2 procent, exporten till Sverige med 21,3 procent och exporten till Nederländerna med 24,0 procent. Importen från Kina ökade med 13,4 procent, men importen från andra stora importländer minskade i maj. Importen från Tyskland minskade med 32,5 procent och importen från Sverige med 21,8 procent. Under januari-maj minskade exporten till EU-länderna med 18,2 procent och till länder utanför EU med 17,3 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 11,6 procent och från länder utanför EU med 14,1 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Maj 2019 Maj 2020 Förändring % Januari-maj 2019 Januari-maj 2020 Förändring %
Export (fob) 5 819 4 015 -31,0 27 802 22 845 -17,8
Import (cif) 5 839 4 309 -26,2 27 888 24 353 -12,7
Balans -20 -294   -86 -1 508  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Maj 2019 Maj 2020 Förändring %
2020:05/2020:04
Förändring %
2020:05/2019:05
Medeltal *
2019:06-2020:05
Förändring %
2019:06-2020:05/
2018:06-2019:05
Volymindex för export 108,3 80,5 -8,1 -25,6 96,2 -6,4
Volymindex för import 113,6 87,4 2,0 -23,0 101,1 -4,8
Enhetsvärdeindex för export 120,9 113,2 -0,9 -6,4 117,1 -1,5
Enhetsvärdeindex för import 117,0 113,8 -1,0 -2,7 117,4 -2,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 1853
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Finlands export och import 2017-2020, maj 2020
  • Finlands export och import 2017-2020, maj 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2020