Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2019

31.7.2019 9.00Tulle, Statistik

Både exportpriserna och exportvolymen ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor ökade med sju procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,8 miljarder euro. Exportpriserna steg med 3,6 procent och exportvolymen med 4,5 procent. I januari-maj ökade exportvärdet med fem procent jämfört med samma period året innan.

Värdet på importen steg med två procent i maj och var något under 5,8 miljarder euro. Importvolymen ökade med 3,9 procent, men importpriserna sjönk med 1,2 procent från året innan. I januari-maj ökade importvärdet med en procent jämfört med samma period året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 18 miljoner euro i maj. I januari-maj visade handelsbalansen däremot ett underskott på 50 miljoner euro. I maj 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 249 miljoner euro. I januari-maj var underskottet en miljard euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna minskade, förbättrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,4 i maj då det i maj året innan låg på 98,6. I april 2019 låg indextalet på 99,9.

Exporten av maskiner och utrustning ökade avsevärt i maj. Värdet på exporten av petroleumprodukter ökade från förra året, men tillväxten i exporten av andra kemiska industrins produkter var långsammare. Värdet på den totala exporten av skogsindustriprodukter var på samma nivå som föregående år. Importen av industrins insatsvaror minskade i maj medan importen av andra huvudgrupper ökade.

Exporten till EU-länderna ökade med sex procent och exporten till länder utanför EU med nio procent i maj. Exporten till Kina och Storbritannien minskade i maj, men exporten till andra stora handelspartners ökade. Importen från EU-länderna ökade med fyra procent, men importen från länder utanför EU förblev på förra årets nivå i maj. Importen från Sverige minskade medan importen från andra stora handelspartners ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Maj 2018 Maj 2019 Förändring % Januari-maj 2018 Januari-maj 2019 Förändring %
Export (fob) 5 369 5 768 +7 26 412 27 686 +5
Import (cif) 5 618 5 750 +2 27 437 27 735 +1
Balans -249 +18   -1 025 -50  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Maj 2018 Maj 2019 Förändring %
2019:05/2019:04
Förändring %
2019:05/2018:05
Medeltal *
2018:06-2019:05
Förändring %
2018:06-2019:05/
2017:06-2018:05
Volymindex för export 103,7 108,3 +4,6 +4,5 102,8 +1,4
Volymindex för import 109,3 113,6 +1,8 +3,9 106,2 -0,8
Enhetsvärdeindex för export 116,7 120,9 +1,2 +3,6 118,9 +4,5
Enhetsvärdeindex för import 118,4 117,0 -2,2 -1,2 120,1 +5,5

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.8.2019