Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2017

31.7.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor ökade med 27 procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något under 5,6 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 6,3 procent medan exportvolymens tillväxt var 21 procent. I januari-maj har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 18 procent.

Importens värde ökade med 16 procent i maj och värdet var nästan 5,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,0 procent och importvolymen steg med 12,4 procent. I januari-maj ökade det totala importvärdet med 14 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 257 miljoner euro i maj i år. I januari-maj var handelsbalansens samlade underskott 770 miljoner euro. I maj året innan var underskottet i handelsbalansen 182 miljoner euro och i januari-maj samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,4 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,5 i maj då det i maj året innan var 101,2. I april 2017 låg indextalet på 101,9.

Exporten av transportmedel ökade speciellt mycket i maj då ett kryssningsfartyg samt ett flygplan exporterades till EU-området. Även exporten av elektriska maskiner och apparater, personbilar, oljeprodukter samt metaller visade en tillväxt jämfört med maj året innan. Exporten av läkemedel minskade. Importen av maskiner och apparater samt transportmedel, råolja och oljeprodukter samt metaller växte medan importen av läkemedel föll.

Exporten till EU-länder ökade med 32 procent och exporten till länder utanför EU med 19 procent i maj. Exporten ökade mest till Tyskland, Nederländerna, USA, Kina, Irland och Ryssland. Exporten till Spanien och Frankrike minskade. Importen från EU-länderna steg med 11 procent och ökade från länder utanför EU med 26 procent i maj. Importen sjönk mest från Frankrike, Danmark, USA och Storbritannien. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Kina och Polen ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Maj Förändring Januari-maj Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 365 5 552 +27 20 836 24 524 +18
Import (cif) 4 546 5 296 +16 22 219 25 294 +14
Balans -182 +257   -1 383 -770  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Maj Förändring Medeltal* Förändring
  2016:05 2017:05 2017:05/
2017:04
2017:05/
2016:05
2016:06-2017:05 2016:06-2017:05/
2015:06-2016:05
Volymindex
Export/Exports 92,7 112,2 +23,2 +21,0 94,9 +2,2
Tuonti/Import/Imports 98,3 110,5 +8,6 +12,4 101,5 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 105,7 112,4 -0,5 +6,3 110,1 +4,3
Tuonti/Import/Imports 104,4 110,7 -0,2 +6,0 108,6 +4,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2017