Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2023

29.8.2023 9.00Tullen, statistik

Både exportvolymen och importvolymen minskade i juni

Värdet på Finlands export av varor minskade med 15,1 procent jämfört med föregående år i juni enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,1 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 5,9 procent och exportpriserna sjönk med 8,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 20,0 procent i juni till 6,4 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 11,8 procent och importvolymen minskade med 8,1 procent jämfört med juni 2022. I januari-juni minskade det totala värdet på exporten med 3,3 procent och värdet på importen med 15,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,2 procent (12-månaders glidande medelvärde juli 2022-juni 2023). Importens motsvarande volymändring var -6,4 procent.

I juni 2023 visade handelsbalansen ett underskott på 228 millioner euro. I januari-juni 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 939 miljoner euro, vilket var 5,7 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med juni föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Underskottet ökade för livsmedel och drycker och för transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,0 då det i juni föregående år låg på 97,7. Bytesförhållandet förbättrade också från maj 2023.
 

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, juni 2023

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade i juni

Värdet på exporten av investeringsvaror steg med 8,2 procent medan exportvärdet minskade gällande industrins insatsvaror med 24,3 procent i juni jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 29,6 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 12,6 procent och exporten av livsmedel och drycker sjönk med 3,8 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar sjönk med 17,3 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 24,2 procent i juni, men importen av investeringsvaror ökade med 0,4 procent. Importen av transportmedel gick ned med 16,1 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 47,5 procent och av konsumtionsvaror med 6,1 procent i juni. Importvärdet på livsmedel och drycker gick upp med 2,9 procent.
 

Exportvärdet i både intern- och externhandeln sjönk i juni

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 16,2 procent och exporten till länder utanför EU med 13,5 procent i juni. Importen från EU-länderna minskade med 17,2 procent och importen från länderna utanför EU med 23,5 procent. I januari-juni sjönk den totala exporten till EU-länderna med 2,6 procent och exporten till länder utanför EU med 4,3 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 8,7 procent och från länderna utanför EU med 23,0 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juni 2022 Juni 2023 Förändring % Januari-juni 2022 Januari-juni 2023 Förändring %
Export (fob) 7 239 6 148 -15,1 39 461 38 146 -3,3
Import (cif) 7 965 6 375 -20,0 46 076 39 085 -15,2
Balans -726 -228   -6 615 -939  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Juni 2022 Juni 2023 Förändring %
2023:06/2023:05
Förändring %
2023:06/2022:06
Medeltal*
2022:07-2023:06
Förändring %
2022:07-2023:06/
2021:07-2022:06
Volymindex för export 100,4 94,5 -7,5 -5,9 98,6 -4,2
Volymindex för import 103,0 94,7 -4,6 -8,1 98,7 -6,4
Enhetsvärdeindex för export 149,4 136,1 1,4 -8,9 141,2 9,2
Enhetsvärdeindex för import 152,9 134,8 0,1 -11,8 143,6 6,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, juni 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, juni 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.8.2023