Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2022

31.8.2022 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen sjönk i juni men både export- och importpriserna ökade kraftigt

Värdet på Finlands export av varor ökade med 26,1 procent jämfört med föregående år i juni, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 7,2 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 6,2 procent men exportpriserna ökade med 34,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 31,2 procent i juni till 7,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 32,9 procent men importvolymen minskade med 1,1 procent jämfört med juni 2021. I januari-juni ökade det sammanlagda värdet på exporten med 25,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Importens värde växte under samma period med 36,9 procent.

I juni 2022 visade handelsbalansen ett underskott på 663 miljoner euro. I januari-juni 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 6,4 miljarder euro. Underskottet var 4,5 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med mekaniska skogsindustrins produkter samt metaller under januari-juni jämfört med motsvarande period föregående år. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,7 då det i juni föregående år låg på 96,7. Bytesförhållandet förbättrades även något från maj 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 13,5 procent och av industrins insatsvaror med 23,6 procent i juni jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 366,4 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 57,2 procent samt av livsmedel och drycker med 23,8 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar minskade med 24,5 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 17,4 procent i juni och importen av investeringsvaror med 14,1 procent. Importen av transportmedel växte med 15,7 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 149,6 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 16,1 procent och importen av konsumtionsvaror med 7,8 procent i juni.

Exporten till EU-länder steg med 33,8 procent och exporten till övriga länder med 16,8 procent i juni. Importen från EU-länder steg med 17,8 procent och importen från länder utanför EU med 53,1 procent. I januari-juni växte den totala exporten till EU-länderna med 32,2 procent och exporten till icke-EU länderna med 16,1 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 24,0 procent och från länder utanför EU med 56,7 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juni 2021 Juni 2022 Förändring % Januari-juni 2021 Januari-juni 2022 Förändring %
Export (fob) 5 701 7 187 26,1 31 422 39 263 25,0
Import (cif) 5 985 7 850 31,2 33 317 45 627 36,9
Balans -284 -663   -1 896 -6 364  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Juni 2021 Juni 2022 Förändring %
2022:06/2022:05
Förändring %
2022:06/2021:06
Medeltal*
2021:07-2022:06
Förändring %
2021:07-2022:06/
2020:07-2021:06
Volymindex för export 107,0 100,4 1,3 -6,2 102,9 0,1
Volymindex för import 104,2 103,0 -4,8 -1,1 105,4 4,8
Enhetsvärdeindex för export 111,2 149,4 2,2 34,3 129,3 25,1
Enhetsvärdeindex för import 115,0 152,9 1,3 32,9 134,3 27,4

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, juni 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, juni 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, juni 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.9.2022