Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2021

31.8.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna ökade i juni

Värdet på Finlands export av varor ökade med 24,1 procent i juni jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,6 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 13,5 procent och exportpriserna med 10,5 procent jämfört med juni året innan. Värdet på importen ökade med 21,6 procent i juni till 5,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 15,8 procent och importvolymerna med 7,0 procent jämfört med juni 2020. Under januari-juni ökade den sammanlagda exporten med 13,8 procent och importen med 12,5 procent. Under referensmånaden år 2020 minskade exporten med 14,1 procent och importen med 7,9 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 195 miljoner euro i juni 2021. Under januari-juni 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 1,7 miljarder euro, vilket var 129 miljoner euro mindre än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-juni jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot, transportmedel samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med livsmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 95,6 då det i juni föregående år låg på 100,2. Bytesförhållandet försämrades också från maj i år.

Exporten av investeringsvaror ökade med 9,3 procent och exporten av industrins insatsvaror med 36,3 procent i juni jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel sjönk med 30,6 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 1,8 procent och av livsmedel och drycker med 2,9 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 56,6 procent.

Värdet på importen av livsmedel och drycker minskade med 3,5 procent och importen av konsumtionsvaror med 3,8 procent i juni. Importen av industrins insatsvaror ökade med 28,7 procent. Importen av investeringsvaror växte med 4,4 procent och importen av transportmedel med 27,1 procent. Importen av driv- och smörjmedel ökade med 78,9 procent i juni.

Exporten till EU-länder ökade med 25,0 procent och exporten till länder utanför EU med 23,1 procent i juni. Importen från EU-länderna ökade med 22,7 procent och från länder utanför EU med 19,8 procent.

Under januari-juni ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 13,0 procent och exporten till länder utanför EU med 14,7 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 13,5 procent och från länder utanför EU med 10,9 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juni 2020 Juni 2021 Förändring % Januari-juni 2020 Januari-juni 2021 Förändring %
Export (fob) 4 523 5 613 24,1 27 452 31 227 13,8
Import (cif) 4 777 5 808 21,6 29 275 32 920 12,5
Balans -254 -195   -1 823 -1 693  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juni 2020 Juni 2021 Förändring %
2021:06/2021:05
Förändring %
2021:06/2020:06
Medeltal *
2020:07-2021:06
Förändring %
2020:07-2021:06/
2019:07-2020:06
Volymindex för export 89,4 101,4 7,5 13,5 97,2 2,0
Volymindex för import 95,3 102,0 3,8 7,0 99,6 -1,2
Enhetsvärdeindex för export 113,8 125,7 0,3 10,5 118,2 1,3
Enhetsvärdeindex för import 113,6 131,5 2,8 15,8 121,2 3,6

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, juni 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, juni 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-juni 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.9.2021