Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2020

31.8.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i juni

Värdet på Finlands export av varor minskade med 15,0 procent i juni jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 4,5 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 11,3 procent och exportpriserna sjönk med 3,7 procent jämfört med juni året innan. Värdet på importen sjönk med 9,6 procent i juni till nästan 4,7 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 3,0 procent och importvolymerna minskade med 4,0 procent jämfört med juni 2019. Under januari-juni minskade exporten med 17,3 procent och importen med 12,2 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 209 miljoner euro i juni 2020. I juni 2019 visade handelsbalansen ett överskott på 80 miljoner euro. Under januari-juni 2020 hade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,7 miljarder euro, medan året innan under samma period visade handelsbalansen ett underskott på 10 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,2 då det i juni föregående år låg på 100,9. I maj 2020 var indextalet 99,5.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel minskade med 7,5 procent i juni. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med 17,0 procent. Exporten av metaller och metallprodukter minskade med 28,5 procent. Exporten av kemiska ämnen och produkter sjönk med 5,6 procent. Värdet på exporten av oljeprodukter minskade med 49,6 procent. Exporten av livsmedel ökade med 9,1 procent men exporten av mätare och instrument minskade med 26,0 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 11,2 procent men importen av investeringsvaror låg på samma nivå som året innan i juni. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 46,3 procent. Importen av transportmedel och delar sjönk med 11,7 procent. Importen av konsumtionsvaror ökade med 11,1 procent och av livsmedel och drycker med 3,9 procent i juni.

Exporten till EU-länderna minskade med 13,6 procent och exporten till länder utanför EU med 16,5 procent i juni. Importen från EU-länderna minskade med 6,9 procent och från länder utanför EU minskade med 13,5 procent i juni. Exporten till alla större handelspartners minskade i juni. Exporten till Tyskland minskade med 17,4 procent, exporten till Sverige med 10,3 procent och exporten till USA med 27,1 procent. Importen från Kina ökade med 34,9 procent och från USA med 1,4 procent, men importen från andra större importländer minskade i juni. Importen från Tyskland minskade med 16,8 procent och importen från Sverige med 6,1 procent. Under januari-juni minskade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 17,5 procent och till länder utanför EU med 17,1 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länderna med 10,9 procent och från länder utanför EU med 14,2 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juni 2019 Juni 2020 Förändring % Januari-juni 2019 Januari-juni 2020 Förändring %
Export (fob) 5 265 4 477 -15,0 33 064 27 345 -17,3
Import (cif) 5 185 4 686 -9,6 33 074 29 031 -12,2
Balans 80 -209   -10 -1 686  

 

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juni 2019 Juni 2020 Förändring %
2020:06/2020:05
Förändring %
2020:06/2019:06
Medeltal *
2019:07-2020:06
Förändring %
2019:07-2020:06/
2018:07-2019:06
Volymindex för export 100,7 89,4 10,9 -11,3 95,3 -7,1
Volymindex för import 99,3 95,3 9,0 -4,0 100,8 -4,9
Enhetsvärdeindex för export 118,2 113,8 0,5 -3,7 116,7 -1,8
Enhetsvärdeindex för import 117,1 113,6 -0,2 -3,0 117,1 -2,2

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 1853
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Finlands export och import 2017-2020, juni 2020
  • Finlands export och import 2017-2020, juni 2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.9.2020