Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2019

30.8.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna ökade något, men exportvolymen sjönk i juni

Värdet på Finlands export av varor minskade med tre procent i juni enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,2 miljarder euro. Exportpriserna steg med 0,5 procent, men exportvolymen sjönk med 2,8 procent. Under första halvåret ökade det sammanlagda exportvärdet med fyra procent jämfört med samma period föregående år.

Värdet på importen minskade med tio procent i juni och var cirka fem miljarder euro. Importvolymen minskade med 2,3 procent och importpriserna med 3,9 procent från år till år. Under första halvåret minskade importens värde med en procent jämfört med motsvarande period året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 208 miljoner euro i juni. Under första halvåret visade handelsbalansen ett överskott på 159 miljoner euro. I juni 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 156 miljoner euro, och under första halvåret samma år var underskottet nästan 1,2 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna minskade, förbättrades bytesförhållandet i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,9 då det i juni året innan låg på 96,6. I maj 2019 låg indextalet på 103,4.

Exporten var svag i juni inom flera varugrupper. Exporten av personbilar minskade betydligt. Värdet på exporten av industrimaskiner och -utrustning minskade något mindre, men värdet på exporten av elektriska maskiner och utrustning ökade. Exporten av kemiska industrins produkter och skogsindustriprodukter minskade i juni. Värdet på exporten av stål, koppar och zink sjönk avsevärt men exporten av nickel ökade. Värdet på importen av alla huvudgrupper minskade i juni.

Exporten till EU-länder minskade med sju procent, men exporten till länderna utanför EU ökade med två procent i juni. Exporten till USA, Kina och Ryssland ökade i juni, men exporten till andra stora handelspartners minskade. Exporten till Tyskland minskade betydligt. Under första halvåret ökade exporten till EU-länderna med två procent och till övriga länder med sex procent.

Importen från EU-länder minskade med 14 procent och importen från länder utanför EU med tre procent i juni. Importen från Kina och USA ökade medan importen från andra stora handelspartner minskade. Under första halvåret låg importen från EU-länderna på samma nivå som året innan.  Importen från övriga länder minskade med två procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juni 2018 Juni 2019 Förändring % Januari-juni 2018 Januari-juni 2019 Förändring %
Export (fob) 5 431 5 243 -3 31 840 32 978 +4
Import (cif) 5 587 5 035 -10 33 015 32 819 -1
Balans -156 208   -1 175 159  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juni 2018 Juni 2019 Förändring %
2019:06/2019:05
Förändring %
2019:06/2018:06
Medeltal *
2018:07-2019:06
Förändring %
2018:07-2019:06/
2017:07-2018:06
Volymindex för export 103,7 100,7 -7,0 -2,8 102,5 +1,1
Volymindex för import 101,7 99,3 -12,6 -2,3 106,0 -0,3
Enhetsvärdeindex för export 117,7 118,2 -2,2 +0,5 118,9 +4,0
Enhetsvärdeindex för import 121,8 117,1 +0,1 -3,9 119,7 +4,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.9.2019