Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2023

28.9.2023 9.00Tullen, statistik

Både exportvolymen och importvolymen minskade i juli

Värdet på Finlands export av varor minskade med 20,3 procent jämfört med föregående år i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,3 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 10,6 procent och exportpriserna sjönk med 9,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 24,2 procent i juli till 5,9 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 11,7 procent och importvolymen minskade med 14,2 procent jämfört med juli 2022. I januari-juli minskade det totala värdet på exporten med 5,7 procent och värdet på importen med 16,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,5 procent (12-månaders glidande medelvärde augusti 2022 - juli 2023). Importens motsvarande volymändring var -7,8 procent.

I juli 2023 visade handelsbalansen ett underskott på 615 millioner euro. I januari-juli 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 1,5 miljarder euro, vilket var 6,3 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med juli föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Överskottet i både mekaniska och kemiska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade för livsmedel och drycker och för transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,1 då det i juli föregående år låg på 98,3. Bytesförhållandet förbättrade också från juni 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, juli 2023

Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade i juli

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 2,7 procent i juli jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 31,4 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 27,6 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade däremot, med 50,3 procent. Exporten av livsmedel och drycker sjönk med 15,7 procent och värdet på exporten av transportmedel och delar med 27,3 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 30,3 procent och importen av investeringsvaror med 13,8 procent i juli. Importen av transportmedel gick upp med 13,2 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 51,2 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 12,6 procent och importvärdet på livsmedel och drycker med 6,9 procent i juli.

Både intern- och externhandeln sjönk i juli

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 18,9 procent och exporten till länder utanför EU med 22,0 procent i juli. Importen från EU-länderna minskade med 22,6 procent och importen från länderna utanför EU med 26,0 procent. I januari-juli sjönk den totala exporten till EU-länderna med 4,8 procent och exporten till länder utanför EU med 6,8 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 10,8 procent och från länderna utanför EU med 23,5 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juli 2022 Juli 2023 Förändring % Januari-juli 2022 Januari-juli 2023 Förändring %
Export (fob) 6 640 5 294 -20,3 46 101 43 494 -5,7
Import (cif) 7 795 5 909 -24,2 53 871 44 957 -16,5
Balans -1 155 -615   -7 770 -1 463  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Juli 2022 Juli 2023 Förändring %
2023:07/2023:06
Förändring %
2023:07/2022:07
Medeltal*
2022:08-2023:07
Förändring %
2022:08-2023:07/
2021:08-2022:07
Volymindex för export 92,7 82,9 -12,3 -10,6 97,8 -4,5
Volymindex för import 104,3 89,5 -5,5 -14,2 97,5 -7,8
Enhetsvärdeindex för export 147,2 133,7 -1,8 -9,2 140,1 6,2
Enhetsvärdeindex för import 149,7 132,2 -1,9 -11,7 142,1 3,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, juli 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, juli 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

27.10.2023