Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2021

30.9.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna ökade i juli

Värdet på Finlands export av varor ökade med 24,6 procent jämfört med föregående år i juli, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,5 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 10,7 procent och exportpriserna med 14,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 21,1 procent i juli till 5,9 miljarder euro. Importpriserna ökade med 15,7 procent och importvolymen med 6,2 procent jämfört med juli 2020. I januari-juli ökade det sammanlagda värdet på exporten med 15,6 procent och importens värde med 14,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under referensperioden, i juli 2020 minskade exportvärdet med 12,4 procent och importvärdet med 11,9 procent.

I juli 2021 visade handelsbalansen ett underskott på 408 miljoner euro. I januari-juli 2021 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,2 miljarder euro. Underskottet var 103 miljoner euro mindre än motsvarande period förra året. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-juli jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot, transportmedel samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med livsmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,0 då det i juli föregående år låg på 100,2. Bytesförhållandet förbättrades från juni 2021.

Exporten av investeringsvaror ökade med 8,7 procent och exporten av industrins insatsvaror med 39,7 procent i juli jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel ökade med 10,5 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 23,3 procent men värdet på exporten av livsmedel och drycker minskade med 3,7 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 15,5 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 37,2 procent i juli och importen av investeringsvaror med 5,0 procent. Importen av transportmedel växte med 4,3 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 49,6 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 0,1 procent, men importen av konsumtionsvaror minskade med 0,3 procent i juli.

Exporten till EU-länder ökade med 23,4 procent och exporten till länder utanför EU med 26,1 procent i juli. Importen från EU-länder ökade med 21,3 procent och importen från länder utanför EU med 20,7 procent i juli.

Under januari-juli ökade exporten till EU-länder med 14,7 procent och exporten till länder utanför EU med 16,7 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 15,5 procent och från länder utanför EU med 12,5 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juli 2020 Juli 2021 Förändring % Januari-juli 2020 Januari-juli 2021 Förändring %
Export (fob) 4 444 5 537 24,6 31 896 36 873 15,6
Import (cif) 4 910 5 945 21,1 34 185 39 060 14,3
Balans -467 -408   -2 289 -2 187  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juli 2020 Juli 2021 Förändring %
2021:07/2021:06
Förändring %
2021:07/2020:07
Medeltal *
2020:08-2021:07
Förändring %
2020:08-2021:07/
2019:08-2020:07
Volymindex för export 86,2 95,5 -5,8 10,7 97,9 3,7
Volymindex för import 97,2 103,2 1,2 6,2 100,1 0,2
Enhetsvärdeindex för export 115,2 131,7 4,8 14,4 119,6 2,7
Enhetsvärdeindex för import 115,0 133,0 1,1 15,7 122,7 5,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, juli 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, juli 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-juli 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.10.2021