Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2019

30.9.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade något, men exportpriserna sjönk i juli

Värdet på Finlands export av varor ökade med 0,7 procent i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var fem miljarder euro. Exportpriserna sjönk med 1,4 procent, men exportvolymen ökade med 2,8 procent. Under januari-juli ökade det sammanlagda exportvärdet med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Värdet på importen ökade med 1,8 procent i juli och var cirka 5,5 miljarder euro. Importvolymen växte med 4,4 procent men importpriserna med sjönk 3,3 procent från året innan. Under januari-juli minskade importens värde med 0,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 448 miljoner euro i juli. Under januari-juli visade handelsbalansen ett underskott på 315 miljoner euro. I juli 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 384 miljoner euro, och under januari-juli samma år var underskottet nästan 1,6 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,0 då det i juli året innan låg på 99,1. I juni 2019 låg indextalet på 100,9.

Exporten av industrimaskiner och –utrustning samt elektriska maskiner och utrustning ökade något i juli. Det gjorde även exporten av fordon. Tillväxten i exporten av metaller och metallprodukter var däremot kraftig i juli. Liksom under månaderna innan, var exportvärdet av gasrör till Ryssland och till öppet hav högt. Exporten av oljeprodukter och skogsindustriprodukter minskade i juli. Även exporten av kemiska industrins produkter sjönk en aning. Värdet på importen i alla huvudgrupper ökade i juli förutom i gruppen driv- och smörjmedel.

Exporten till EU-länder minskade med tre procent, men exporten till länderna utanför EU ökade med sex procent i juli. Exporten till USA, Tyskland och Ryssland ökade i juli, men exporten till andra stora handelspartners minskade. Under januari-juli ökade exporten till EU-länderna med en procent och till övriga länder med sex procent. Importen från EU-länder ökade med tre procent och importen från länder utanför EU med en procent i juli. Importen från Kina och Tyskland ökade medan importen från andra stora handelspartner minskade. Under januari-juli steg importen från EU-länderna med en procent. Importen från övriga länder minskade med två procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juli 2018 Juli 2019 Förändring % Januari-juli 2018 Januari-juli 2019 Förändring %
Export (fob) 5 004 5 040 +0,7 36 845 38 028 +3,2
Import (cif) 5 389 5 488 +1,8 38 404 38 343 -0,2
Balans -384 -448   -1 559 -315  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juli 2018 Juli 2019 Förändring %
2019:07/2019:06
Förändring %
2019:07/2018:07
Medeltal *
2018:08-2019:07
Förändring %
2018:08-2019:07/
2017:08-2018:07
Volymindex för export 93,5 96,2 -4,5 +2,8 102,8 +1,5
Volymindex för import 103,0 107,6 +8,3 +4,4 106,4 +0,2
Enhetsvärdeindex för export 120,7 119,0 +0,7 -1,4 118,8 +3,3
Enhetsvärdeindex för import 121,9 117,9 +0,6 -3,3 119,4 +2,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, juli 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, juli 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2019