Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2018

28.9.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i juli

Värdet på Finlands export av varor ökade med fem procent i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan fem miljarder euro. Exportpriserna ökade med 7,4 procent men exportvolymen minskade med 1,4 procent. I januari-juli har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med sju procent i juli och värdet var något över 5,4 miljarder euro. Importpriserna steg med 11,1 procent men importvolymen minskade med 1,9 procent. I januari-juli ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 461 miljoner euro i juli. I januari-juli hade handelsbalansen ett underskott på över 1,1 miljarder euro. I juli året innan var underskottet 333 miljoner euro och i januari-juli samma år hade handelsbalansen ett underskott på över 1,4 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,1 i juli då det i juli året innan var 102,4. I juni 2018 låg indextalet på 96,6.

Exporten av industriella maskiner, oljeprodukter, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med juli året innan. Exporten av elektriska maskiner och apparater och transportmedel minskade. Importen av industriella maskiner, elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter, kemiska produkter samt metaller ökade, medan importen av transportmedel föll.

Exporten till EU-länder ökade med två procent i juli. Exporten till länder utanför EU steg med åtta procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, USA och Kina. Exporten till Nederländerna, Frankrike och Ryssland minskade. Importen både från EU-länderna och länder utanför EU ökade med sju procent i juli. Importen från Nederländerna minskade men importen från andra större handelspartner växte.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juli 2017 Juli 2018 Förändring % Januari-Juli 2017 January-Juli 2018 Förändring %
Export (fob) 4 746 4 974 +5 34 517 36 896 +7
Import (cif) 5 079 5 435 +7 35 958 38 043 +6
Balans -333 -461   -1 441 -1 147  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juli 2017 Juli 2018 Förändring %
2018:07/2018:06
Förändring %
2018:07/2017:07
Medeltal *
2017:08-2018:07
Förändring %
2017:08-2018:07/
2016:08-2017:07
Volymindex för export 94,9 93,5 -9,8 -1,4 101,3 +5,6
Volymindex för import 105,0 103,0 +1,3 -1,9 106,1 +2,7
Enhetsvärdeindex för export 112,4 120,7 +2,6 +7,4 115,0 +3,9
Enhetsvärdeindex för import 109,7 121,9 +0,1 +11,1 116,0 +6,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2018