Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2023

29.3.2023 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade men nedgång i importvolymen i januari, uppgång i export- och importpriserna

Värdet på Finlands export av varor ökade med 8,2 procent jämfört med föregående år i januari, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,2 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 0,6 procent och exportpriserna med 8,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 3,4 procent i januari till 6,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,2 procent men importvolymen minskade med 5,7 procent jämfört med januari 2022. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -5,0 procent (12-månaders glidande medelvärde februari 2022-januari 2023). Importens motsvarande volymändring var -0,4 procent.

I januari 2023 visade handelsbalansen ett underskott på 328 millioner euro. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för kemisk skogsindustris produkter och industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med föregående år. Överskottet i handeln för metaller och mekaniska skogsindustrin produkter minskade. Underskottet ökade för råolja och raffinerade petroleumprodukter samt livsmedel och drycker, men minskade för malmer och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna steg mer än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,9 då det i januari föregående år låg på 95,7. Bytesförhållandet förbättrades också från december 2022.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, januari 2023

Värdet på exporten av investerings- och konsumtionsvaror ökade i januari

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 18,3 procent och exportvärdet ökade gällande industrins insatsvaror med 2,8 procent i januari jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade med 1,3 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 20,4 procent och exporten av livsmedel och drycker med10,8 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 5,7 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 8,1 procent i januari men importen av investeringsvaror ökade med 5,2 procent. Importen av transportmedel minskade med 5,0 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel minskade med 9,3 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 14,5 procent, men importen av konsumtionsvaror minskade med 2,0 procent i januari.

Importens värde i externhandeln minskade mer än i internhandeln i januari

Exporten till EU-länder ökade med 6,9 procent, och exporten till övriga länder med 10,0 procent i januari. Importen från EU-länderna minskade med 0,3 procent och importen från länderna utanför EU med 7,0 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Januari 2022 Januari 2023 Förändring %
Export (fob) 5 770 6 245 8,2
Import (cif) 6 803 6 572 -3,4
Balans -1 033 -328  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Januari 2022 Januari 2023 Förändring %
2023:01/2022:12
Förändring %
2032:01/2022:01
Medeltal*
2022:02-2023:01
Förändring %
2022:02-2023:01/
2021:02-2022:01
Volymindex för export 92,7 93,3 -6,5 0,6 99,6 -5,0
Volymindex för import 99,5 93,9 -5,4 -5,7 103,5 -0,4
Enhetsvärdeindex för export 128,7 140,1 -0,9 8,8 142,4 22,6
Enhetsvärdeindex för import 134,5 140,2 -4,1 4,2 147,3 22,8

* Tolv månaders glidande medelvärde

OBS: Estimeringsmetoderna som används i beräkningen av statistiken utrikeshandel med varor har förnyats ifrån och med januari 2023 statistiken. Läs mer från meddelandet.


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

27.4.2023