Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2022

31.3.2022 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna steg i januari

Värdet på Finlands export av varor ökade med 29,2 procent jämfört med föregående år i januari, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,7 miljarder euro. Exportvolymen ökade med 2,7 procent, och exportpriserna med 25,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 39,7 procent i januari till 6,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 27,4 procent och importvolymen med 9,9 procent jämfört med januari 2021.

Handelsbalansen var 958 miljoner euro i underskott i januari 2022, underskottet var 356 miljoner euro i januari 2021. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malm och metallskrot, energiprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 95,7 då det i januari föregående år låg på 96,9. Bytesförhållandet försämrade också från december 2021.

Exporten av investeringsvaror ökade med 17,3 procent och exporten av industrins insatsvaror med 29,8 procent i januari jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 72,1 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 9,9 procent och värdet på exporten av livsmedel och drycker med 12,6 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 33,8 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 49,0 procent i januari och importen av investeringsvaror med 30,6 procent. Importen av transportmedel ökade med 12,2 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 91,6 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 16,0 procent, och importen av konsumtionsvaror med 8,7 procent i januari.

Exporten till EU-länder ökade med 32,7 procent och exporten till länder utanför EU med 24,8 procent i januari. Importen från EU-länder ökade med 33,8 procent och importen från länder utanför EU med 47,5 procent i januari.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Januari 2021 Januari 2022 Förändring %
Export (fob) 4 424 5 717 29,2
Import (cif) 4 780 6 675 39,7
Balans -356 -958  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Januari 2021 Januari 2022 Förändring %
2022:01/2021:12
Förändring %
2022:01/2021:01
Medeltal*
2021:02-2022:01
Förändring %
2021:02-2022:01/
2020:02-2021:01
Volymindex för export 90,3 92,7 -23,5 2,7 104,9 5,6
Volymindex för import 90,6 99,5 -14,5 9,9 103,9 4,7
Enhetsvärdeindex för export 102,3 128,7 1,8 25,8 116,1 16,3
Enhetsvärdeindex för import 105,6 134,5 3,1 27,4 119,9 19,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019-2022, januari 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019-2022, januari 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.4.2022