Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2018

29.3.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i januari

Värdet på Finlands export av varor ökade med 12 procent i januari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,2 miljarder euro. Exportpriserna steg med 4,1 procent och exportvolymen ökade med 8,7 procent.

Importens värde ökade med tre procent i januari och var drygt 5,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 7,0 procent men importvolymen minskade med 1,1 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 139 miljoner euro i januari. I januari året innan var underskottet i handelsbalansen 533 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,3 i januari då det i januari året innan var 102,1. I december låg indextalet på 98,9.

Värdet av exporten av nästan alla huvudvarugrupper ökade i januari. Värdet på exporten av transportutrustning växte markant. Tillväxten i exporten av industrimaskiner och utrustning var också snabb. Exporten av metaller, malm och raffinerade petroleumprodukter ökade även snabbt medan exporten av kemikalier och skogsprodukter ökade måttligt. Exporten av elverktyg och motorer, läkemedel samt livsmedel minskade i januari.

Importen av industriella råvaror minskade i januari, medan importen av livsmedel förblev i nivå med januari förra året. Importvärdet i de övriga huvudvarugrupperna växte från förra året.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i januari och exporten till länder utanför EU med 16 procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, USA, Kina, Storbritannien, Ryssland och Frankrike. Exporten till Nederländerna minskade. Importen från EU-länderna ökade med åtta procent medan importen från länder utanför EU minskade med två procent i januari. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna, USA och Ryssland. Importen från Tyskland, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Januari Förändring
2017 2018 %
Export (fob) 4 632 5 186 +12
Import (cif) 5 165 5 326 +3
Balans -533 -139  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

  Januari Förändring Medeltal* Förändring
  2017:01 2018:01 2018:01/
2017:12
2018:01/
2017:01
2017:02-2018:01 2017:02-2018:01/
2016:02-2017:01
Volymindex
Export 93,5 101,7 +8,5 +8,7 100,1 +8,4
Import 106,5 105,4 +4,3 -1,1 106,3 +6,3
Enhetsvärdeindex
Export 111,3 115,9 +1,3 +4,1 112,9 +5,1
Import 109,1 116,7 +0,9 +7,0 111,5 +5,2
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.4.2018