Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2017

31.3.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i januari

Tillväxten i värdet på Finlands export av varor var 28 procent i januari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 4,6 miljarder euro. Exportpriserna steg med fem procent medan exportvolymen ökade med hela 22,7 procent. De höga tillväxttalen berodde främst på en exceptionellt svag referensmånad. Värdet på exporten låg i linje med förra höstens månatliga siffror.

Importens värde ökade med 25 procent i januari och värdet var något över fem miljarder euro. Importpriserna ökade med 5,1 procent men importvolymen steg med 22,3 procent. Referensmånadens värde var även på importsidan mycket låg.

Handelsbalansen visade ett underskott på 447 miljoner euro i januari. I januari året innan var underskottet i handelsbalansen 433 miljoner euro och under hela året 2016 hade handelsbalansen ett underskott på tre miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade något mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet en aning i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,1 i januari då det under motsvarande period året innan var 102,2. Förra månaden låg indextalet på 99,1.

Tillväxten av exporten i alla huvudnäringsgrenar var rask i januari beroende främst på de låga referensvärdena i januari året innan. Exporten av oljeprodukter ökade mest men även exporten av skogsindustrins och metallindustrins produkter blev större jämfört med januari året innan. Exporten av transportmedel, maskiner och apparater växte också. Importen av råolja och oljeprodukter samt metaller ökade mest i januari, medan importen av industriella maskiner och apparater samt transportmedel visade en något lägre tillväxt.

Exporten till EU-länder ökade med 27 procent i januari medan exporten till länder utanför EU växte med 30 procent. Exporten ökade till samtliga större exportländer. Exporten ökade mest till Ryssland, Estland, Kina och Nederländerna samt till USA. Importen från EU-länderna ökade med nio procent och från länder utanför EU med 51 procent i januari. Importen växte mest från Ryssland, USA, Polen och Sverige. Importen från Danmark, Spanien och Stor-Britannien minskade.  

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Januari Förändring
2016 2017 %
Export (fob) 3 581 4 583 +28
Import (cif) 4 013 5 030 +25
Balans -433 -447  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

  Januari Förändring Medeltal* Förändring
  2016:01 2017:01 2017:01/
2016:12
2017:01/
2016:01
2016:02-2017:01 2016:02-2017:01/
2015:02-2016:01
Volymindex
Export 76,1 93,5 +2,7 +22,7 92,4 -1,7
Import 87,1 106,5 +4,1 +22,3 100,0 +2,5
Enhetsvärdeindex
Export 106,0 111,3 +0,2 +5,0 107,4 +0,7
Import 103,8 109,1 -2,7 +5,1 106,0 +0,7
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
förnamn.efternamn@tulli.fi

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.4.2017