Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2023

27.4.2023 9.00Tullen, Statistik

Både export- och importvolymen minskade i februari

Värdet på Finlands export av varor minskade med 13,5 procent jämfört med föregående år i februari, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,0 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 18,6 procent medan exportpriserna ökade med 7,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen sjönk med 17,2 procent i februari till 5,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 3,7 procent och importvolymen minskade med 19,1 procent jämfört med februari 2022. I januari-februari minskade det totala värdet av exporten med 2,5 procent och värdet av importen med 10,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -6,0 procent (12-månaders glidande medelvärde mars 2022-februari 2023). Importens motsvarande volymändring var -2,1 procent.

I februari 2023 visade handelsbalansen ett underskott på 717 millioner euro. I januari-februari 2023 hade handelsbalansen ackumulerat ett underskott på 1,0 miljarder euro, vilket var 1,1 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för kemisk skogsindustris produkter och industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med föregående år. Överskottet i handeln med metaller och mekaniska skogsindustrin produkter minskade. Underskottet ökade för livsmedel och drycker, men minskade för malmer och metallskrot, råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna steg mer än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,9 då det i februari föregående år låg på 94,4. Bytesförhållandet förbättrades också från januari 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, februari 2023

Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade i februari

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 0,5 procent och exportvärdet ökade gällande industrins insatsvaror med 26,3 procent i februari jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade med 1,6 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 53,1 procent, men exporten av livsmedel och drycker minskade med 10,6 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar sjönk med 27,1 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 26,8 procent i februari men importen av investeringsvaror ökade med 0,2 procent. Importen av transportmedel minskade med 14,7 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 28,8 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker minskade med 3,3 procent och importen av konsumtionsvaror med 12,0 procent i februari.

Exportens värde i externhandeln minskade mer än i internhandeln i februari

Värdet på exporten till EU-länderna sjönk med 10,9 procent och exporten utanför EU med 17,2 procent i februari. Importen från EU-länder minskade med 3,0 procent och importen från länder utanför EU med 33,1 procent i februari. I januari-februari minskade den totala exporten till EU-länderna med 1,9 procent och exporten till länder utanför EU med 3,2 procent. Under samma period minskade importen från EU-länder med 1,9 procent och från länder utanför EU med 20,1 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Februari 2022 Februari 2023 Förändring % Januari-februari 2022 Januari-februari 2023 Förändring %
Export (fob) 5 743 4 965 -13,5 11 514 11 231 -2,5
Import (cif) 6 861 5 683 -17,2 13 667 12 251 -10,4
Balans -1 118 -717   -2 153 -1 020  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Februari 2022 Februari 2023 Förändring %
2023:02/2023:01
Förändring %
2023:02/2022:02
Medeltal*
2022:03-2023:02
Förändring %
2022:03-2023:02/
2021:03-2022:02
Volymindex för export 91,5 74,5 -20,1 -18,6 98,2 -6,0
Volymindex för import 98,8 79,9 -14,9 -19,1 101,9 -2,1
Enhetsvärdeindex för export 129,7 139,4 -0,5 7,4 143,2 21,1
Enhetsvärdeindex för import 137,4 142,4 1,6 3,7 147,7 209

* Tolv månaders glidande medelvärde

OBS: Estimeringsmetoderna som används i beräkningen av statistiken utrikeshandel med varor har förnyats ifrån och med januari 2023 statistiken. Läs mer från meddelandet.


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, februari 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, februari 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.5.2023