Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2022

29.4.2022 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen sjönk i februari men både export- och importpriserna ökade kraftigt

Värdet på Finlands export av varor ökade med 17,9 procent jämfört med föregående år i februari, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,7 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 4,9 procent men exportpriserna ökade med 24,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 28,2 procent i februari till 6,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 24,4 procent och importvolymen med 3,2 procent jämfört med februari 2021. I januari-februari ökade det sammanlagda värdet på exporten med 24,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Importens värde växte under samma period med 33,8 procent.

I februari 2022 visade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro. I januari-februari 2022 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,0 miljarder euro. Underskottet var 1,2 miljarder euro högre än under motsvarande period föregående år. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter och metaller under januari-februari jämfört med motsvarande period föregående år. Överskottet i handeln med industrimaskiner och utrustning var på samma nivå som förra året. Underskottet växte i handeln med energiprodukter, malm och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med transportmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 94,4 då det i februari föregående år låg på 94,7. Bytesförhållandet försämrade också från januari 2022.

Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 7,5 procent och av industrins insatsvaror med 23,1 procent i februari jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel växte med 41,1 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 9,9 procent och av livsmedel och drycker med 10,4 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar steg med 0,9 procent.

Importen av industrins insatsvaror ökade med 32,4 procent i februari och importen av investeringsvaror med 17,2 procent. Importen av transportmedel minskade med 2,5 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel ökade med 83,6 procent. Värdet på importen av livsmedel och drycker växte med 21,8 procent och importen av konsumtionsvaror med 11,2 procent i februari.

Exporten till EU-länder ökade med 20,0 procent och exporten till länder utanför EU med 15,2 procent i februari. Importen från EU-länderna ökade med 14,7 procent och importen från länderna utanför EU med 48,0 procent. Under januari-februari ökade den sammanlagda exporten till EU-länderna med 26,6 procent och exporten till länderna utanför EU med 20,7 procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med 23,9 procent och från länderna utanför EU med 47,8 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Februari 2021 Februari 2022 Förändring % Januari-februari 2021 Januari-februari 2022 Förändring %
Export (fob) 4 825 5 689 17,9 9 247 11 474 24,1
Import (cif) 5 278 6 767 28,2 10 062 13 467 33,8
Balans -454 -1 078   -814 -1 993  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Februari 2021 Februari 2022 Förändring %
2022:02/2022:01
Förändring %
2022:02/2021:02
Medeltal*
2021:03-2022:02
Förändring %
2021:03-2022:02/
2020:03-2021:02
Volymindex för export 96,3 91,5 -1,3 -4,9 104,5 4,7
Volymindex för import 95,7 98,8 -0,7 3,2 104,1 5,5
Enhetsvärdeindex för export 104,6 129,7 0,8 24,0 118,2 18,2
Enhetsvärdeindex för import 110,4 137,4 2,1 24,4 122,2 21,4

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, februari 2022
  • Figur 1. Finlands export och import 2019 ─ 2022, februari 2022
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, februari 2021 och 2022

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2022