Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2021

30.4.2021 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna ökade i februari

Värdet på Finlands export av varor ökade med 8,0 procent i februari jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,8 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 7,2 procent och exportpriserna med 2,2 procent jämfört med februari året innan. Värdet på importen sjönk med 1,3 procent i februari till 5,2 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,9 procent men importvolymerna minskade med 4,3 procent jämfört med februari 2020. Under januari-februari minskade den sammanlagda exporten med 1,5 procent och importen med 5,2 procent. Strejker inom skogsindustrisektorn under första kvartalet 2020 medförde lägre exportvärden under referensmånaden 2020, vilket påverkade exportens förändringsprocent i februari 2021.

Handelsbalansen visade ett underskott på 349 miljoner euro i februari 2021. Under januari-februari 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 659 miljoner euro, vilket var 404 miljoner euro mer än under samma period året innan. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans enligt varugrupp ökade i handeln med skogsindustriprodukter under januari-februari jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet i handeln med metaller och industrimaskiner och utrustning minskade däremot. Underskottet växte i handeln med malmer och metallskrot samt elektriska maskiner och utrustning, men minskade i handeln med olja och petroleumprodukter samt livsmedel.

Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 95,1 då det i februari föregående år låg på 97,7. Bytesförhållandet försämrades även från januari i år.

Exporten av investeringsvaror minskade med 5,0 procent men exporten av industrins insatsvaror ökade med 21,4 procent i februari jämfört med samma period året innan. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel sjönk med 6,8 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 3,2 procent och värdet på exporten av livsmedel och drycker med 9,9 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar ökade med 9,1 procent.

Importen av livsmedel och drycker minskade med 9,1 procent och importen av konsumtionsvaror med 6,6 procent i februari. Importen av industrins insatsvaror ökade med 10,6 procent. Importen av investeringsvaror växte med 0,8 procent men importen av transportmedel minskade med 12,8 procent. Importen av driv- och smörjmedel sjönk med 8,5 procent i februari.

Exporten till EU-länder ökade med 10,3 procent och exporten till länder utanför EU med 5,1 procent i februari. Importen från EU-länderna minskade med 4,0 procent men ökade från länder utanför EU med 3,0 procent i februari.

Under januari-februari låg den sammanlagda exporten till EU-länderna på samma nivå som året innan. Exporten till länder utanför EU minskade med 3,4 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 5,1 procent och från länder utanför EU med 5,5 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Februari 2020 Februari 2021 Förändring % Januari-februari 2020 Januari-februari 2021 Förändring %
Export (fob) 4 455 4 813 8,0 9 364 9 221 -1,5
Import (cif) 5 229 5 162 -1,3 10 427 9 880 -5,2
Balans -774 -349   -1 063 -659  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Februari 2020 Februari 2021 Förändring %
2021:02/2021:01
Förändring %
2021:02/2020:02
Medeltal *
2020:03-2021:02
Förändring %
2020:03-2021:02/
2019:03-2020:02
Volymindex för export 85,7 91,9 7,1 7,2 93,6 -6,7
Volymindex för import 99,6 95,3 5,3 -4,3 96,6 -8,5
Enhetsvärdeindex för export 116,4 119,0 2,2 2,2 114,9 -3,1
Enhetsvärdeindex för import 119,2 125,1 4,0 4,9 116,7 -1,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, februari 2021
  • Figur 1. Finlands export och import 2018-2021, februari 2021
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari-februari 2020 och 2021

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2021