Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2023

28.2.2024 9.00Tullen, statistik

Både exportvolymen och importvolymen minskade i december

Värdet på Finlands export av varor minskade med 16,8 procent i december jämfört med samma månad föregående år enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,7 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 10,8 procent och exportpriserna sjönk med 5,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Värdet på importen minskade med 16,3 procent i december till 6,1 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 7,4 procent och importvolymen minskade med 9,2 procent jämfört med december förra året. Under år 2023 minskade det totala värdet av exporten med 6,9 procent och av importen med 17,3 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen av exportens volym under 2023 var -2,7 procent (12-månaders glidande medelvärde januari 2023 - december 2023). Importens motsvarande volymändring var -10,5 procent.

I december 2023 visade handelsbalansen ett underskott på 428 miljoner euro. Under hela året 2023 hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 263 miljoner euro. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för industrimaskiner och utrustning ökade jämfört med december föregående år. Överskottet i handeln med metaller och metallprodukter ökade också. Överskottet i både den mekaniska och den kemiska skogsindustrins produkter minskade. Underskottet ökade i handeln med transportmedel. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt elektriska maskiner och utrustning.

Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades utrikeshandelns bytesförhållande i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,3 då det i december föregående år låg på 96,7. Bytesförhållandet försämrades från november 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2020 ─ 2023, december 2023

Värdet på exportens huvudvarugrupper minskade i december

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 17,3 procent i december jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 14,6 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 21,6 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror minskade med 5,2 procent och exporten av livsmedel och drycker minskade med 9,1 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar minskade med 29,3 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 21,6 procent och importen av investeringsvaror med 21,1 procent i december. Importen av transportmedel ökade med 45,7 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 34,4 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 16,5 procent och importvärdet på livsmedel och drycker minskade med 8,1 procent i december.

Både internhandeln och externhandeln sjönk i december

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 17,6 procent och exporten till länder utanför EU med 15,7 procent i december. Importen från EU-länderna minskade med 20,7 procent och importen från länder utanför EU med 10,4 procent. Under hela året 2023 sjönk den totala exporten till EU-länderna med 6,4 procent och exporten till länder utanför EU med 7,5 procent. Under samma period minskade importen från EU-länderna med 13,1 procent och från länderna utanför EU med 22,3 procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2022 December 2023 Förändring % Januari-december 2022 Januari-december 2023 Förändring %
Export (fob) 6 806 5 663 -16,8 81 885 76 245 -6,9
Import (cif) 7 275 6 092 -16,3 92 469 76 508 -17,3
Balans -469 -428   -10 585 -263  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index December 2022 December 2023 Förändring %
2023:12/ 2023:11
Förändring %
2023:12/ 2022:12
Medeltal*
2023:01-2023:12
Förändring %
2023:01-2023:12/
2022:01-2022:12
Volymindex för export 99,8 89,0 -27,4 -10,8 96,9 -2,7
Volymindex för import 99,3 90,1 -5,7 -9,2 93,0 -10,5
Enhetsvärdeindex för export 141,4 133,1 -4,2 -5,8 136,3 -3,6
Enhetsvärdeindex för import 146,2 135,4 0,0 -7,4 136,0 -7,4

* Tolv månaders glidande medelvärde


Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas https://uljas.tulli.fi
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, december 2022 och 2023
  • Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, december 2022 och 2023

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.3.2024